26. DEN AMBULANTNÍ OFTALMOLOGIE – registrace a shlédnutí programu k dispozici do 29.11.2021, 29.05.2021, on-line do 29.11.2021

 

29.05.2021

09:00 - 10:30

BLOK I. Oftalmologie v době covidové


Moderuje: Marešová K.

1.

Oční postižení u coronavirové infekce

Heissigerová J.

 
2.

Panuveitida u pacientů s prodělaným onemocněním Covid-19

Bábková B.

 
3.

APMPPE v době covidové

Löfflerová V.

 
4.

Neurooftalmologické komplikace Covid-19

Marešová K.

 
 
10:30 - 11:00

Přestávka

 
11:00 - 13:00

BLOK II. Diabetologický program – problematika screeningu pacientů s diabetem


Moderuje: Pitrová Š.

1.

Začátky péče o diabetiky oftalmologem

Karel I., Kalvodová B.

 
2.

Epidemiologie diabetes mellitus a jeho komplikací, současný stav

Doležalová B.

 
3.

Úvod do problematiky péče o pacienty s diabetem ze strany oftalmologa

Pitrová Š.

 
4.

Nové pohledy a techniky screeningu diabetické retinopatie ve světe a u nás

Sosna T.

 
5.

Pilotní projekt: Časný záchyt diabetické retinopatie a diabetického makulárního

Doležalová B.

 
6.

První oftalmologické „reading centrum“ v ČR v rámci pilotního

Veith M.

 
7.

Možnosti využití umělé inteligence při screeningu diabetické retinopatie

Rejmont L.

 
8.

Kazuistiky

Sosna T., Veith M.

 
 
13:00 - 14:00

Oběd

 
14:00 - 16:00

BLOK III. Aktuální problémy ambulantní oftalmologie


Moderuje: Říhová L.

1.

Zpráva o činnosti SPOL

Říhová L., Magyárová E., Šrůtek P.

 
2.

Právní problematika ve zdravotnictví

Záleská D.

 
3.

Jak si poradit s vyúčtováním za rok 2020, kompenzační vyhláška

Jenšovská I.

 
 
16:15 - 16:20

Zakončení odborné akce