XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 30.09.2021 - 02.10.2021, Praha

 

    8. 3. 2021    Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti

  13. 6. 2021    Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku (přednáška,        

                        elektronický poster, kurz)

  15. 7. 2021    Oznámení autorům o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu

  30. 6. 2021    Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

  10. 8. 2021    Program a informace autorům o délce přednášky

  31. 8. 2021    Termín uploadu elektronického posteru

  17. 9. 2021    Termín ukončení registrace on-line

30. 9. – 2. 10. 2021    XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP