XXXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, 26.09.2024 - 28.09.2024, Olomouc

 
Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, 

s úctou a hrdostí si vás dovoluji jménem Oční kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého pozvat na XXXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se ve dnech 26.9.-28.9.2024 bude konat v Clarion Congress Hotelu v Olomouci. Věřím, že jsme zvolili zajímavá hlavní témata sjezdu, která tradičně doplní i přednášky a sympozia z ostatních subspecializací oftalmologie. Plánujeme sjezd nevšední a interaktivní, který nejenom obohatí vaše vědomosti, ale také vás zaujme svou formou. Páteční slavnostní večer strávíme na zámku ve Velké Bystřici s živou hudbou a hanáckými specialitami.

 Těšíme se na vás v září 2024.

 Za vědecký a organizační výbor


MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO 

Prezidentka sjezdu, Oční klinika LF UP a FN Olomouc

Termín konání
26.09.2024 - 28.09.2024
Místo konání
Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36
Olomouc

MÍSTO KONÁNÍ SEKCE SESTER
Regionální centrum Olomouc
Jeremenkova 40B
Olomouc

Pořádá
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Prezidentka sjezdu
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Vědecký výbor
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
MUDr. Michal Hrevuš, FEBO
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
Organizační výbor
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
MUDr. Michal Hrevuš, FEBO
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
MUDr. Barbora Bábková
MUDr. Petr Mlčák, Ph.D.
MUDr. Miroslava Malušková
Bc. Ivana Marešová
Lenka Strejčková
Témata
Endokrinní orbitopatie
Moderní chirurgie glaukomu
Okuloplastická chirurgie
Průsečíky oftalmologie a dermatologie
Jednací jazyk
čeština, slovenština
Časový harmonogram
REGISTRACE – Clarion Congress Hotel Olomouc
středa     25. 09. 2024     15.00 – 19.30
čtvrtek     26. 09. 2024     07.00 – 18.30
pátek       27. 09. 2024     07.30 – 18.30
sobota     28. 09. 2024     08.00 – 14.00


LÉKAŘSKÝ SJEZD – Clarion Congress Hotel Olomouc
čtvrtek     26. 09. 2024     08.30 – 18.30
pátek       27. 09. 2024     08.00 – 18.30
sobota     28. 09. 2024     09.00 – 13.30


SESTERSKÁ SEKCE – Regionální centrum Olomouc
pátek       27. 09. 2024     09.00 – 13.00

PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
středa     25. 09. 2024      15.00 – 19.30
čtvrtek     26. 09. 2024     07.00 – 17.30
pátek       27. 09. 2024     07.30 – 17.30
sobota     28. 09. 2024     08.00 – 11.00

DOPROVODNÁ VÝSTAVA – Clarion Congress Hotel Olomouc
čtvrtek     26. 09. 2024     07.00 – 18.30
pátek       27. 09. 2024     07.30 – 18.30
sobota     28. 09. 2024     08.00 – 14.00
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Počet kreditů za pasivní účast bude upřesněna po schválení programu ČLK.

7 kreditních bodů – aktivní účast přednáška (hlavní autor)
5 kreditních bodů – aktivní účast přednáška (spoluautor)
5 kreditních bodů – prezentaci posteru (hlavní autor)
3 kreditní body – spoluautor posteru
1 kreditní bod – spoluautor posteru 4. a další v pořadí
5 kreditních bodů – příspěvek ve sborníku (hlavní autor)
4 kreditní body – příspěvek ve sborníku (2. a 3. autor)
2 kreditní body – příspěvek ve sborníku (4. a další autor)

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – obdrží potvrzení o účasti, sjezd bude registrován u České asociace sester. Certifikáty budou vydávány po skončení sjezdu.