Informujte mě prosím, o akcích pořádaných BOS. org s.r.o. následujícím:

 

Titul:

 

Příjmení*:

 

Jméno:

 

Organizace:

 

Oddělení:

 

Ulice*:

 

PSČ/město*:

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-mail:

 
 
 
SEZNAM OBORŮ:
  001 Pracoviště praktického lékaře pro dospělé
  002 Pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost
  003 Pracoviště LSPP
  013 Pracoviště stomatologické chirurgie
  014 Pracoviště praktického zubního lékaře
  015 Pracoviště čelistní ortopedie
  019 Pracoviště stomatologické LSPP
  101 Pracoviště interního lékařství
  102 Pracoviště angiologie
  103 Pracoviště diabetologie
  104 Pracoviště endokrinologie a hepatologie
  105 Pracoviště gastroenterologie a hepatologie
  106 Pracoviště geriatrie
  107 Pracoviště kardiologie
  108 Pracoviště nefrologie
  109 Pracoviště revmatologie
  128 Pracoviště hemodialýzy
 
  201 Pracoviště fyziatrie a rehabilitačního lékařství
  202 Pracoviště klinické hematologie
  203 Pracoviště přenosných nemocí
  204 Pracoviště tělovýchovného lékařství
  205 Pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí
  206 Pracoviště klinické farmakologie (mimo laboratorní činnosti)
  207 Pracoviště alergologie a klinické imunologie
  208 Pracoviště lékařské genetiky
  209 Pracoviště neurologie
  222 Pracoviště transfúzní služby
 
  301 Pracoviště pediatrie
  302 Pracoviště dětské kardiologie
  303 Pracoviště dorostového lékařství
  304 Pracoviště neonalogie
  305 Pracoviště psychiatrie
  306 Pracoviště dětské psychiatrie
  307 Pracoviště gerontopsychiatrie
  308 Pracoviště léčby alkoholismu a jiných toxikomanií
  309 Pracoviště sexuologie
 
  401 Pracoviště pracovního lékařství
  402 Pracoviště klinické onkologie (bez radiační onkologie)
  403 Pracoviště radioterapie a radiační onkologie
  404 Pracoviště dermatovenerologie
  405 Pracoviště dětské dermatologie
  406 Pracoviště korektivní dermatologie
  407 Pracoviště nukleární medicíny
  409 Pracoviště dětské neurologie
 
  501 Pracoviště chirurgie
  502 Pracoviště dětské chirurgie
  503 Pracoviště úrazové chirurgie
  504 Pracoviště cévní chirurgie
  505 Pracoviště kardiochirurgie
  506 Pracoviště neurochirurgie
  507 Pracoviště hrudní chirurgie
 
  601 Pracoviště plastické chirurgie
  602 Pracoviště popáleninové medicíny
  603 Pracoviště gynekologie a porodnictví
  604 Pracoviště dětské gynekologie
  605 Pracoviště čelistní a obličejové chirurgie
  606 Pracoviště ortopedie
  607 Pracoviště ortopedické protetiky
 
  701 Pracoviště otorinolaryngologie
  702 Pracoviště foniatrie
  703 Pracoviště audiologie
  704 Pracoviště dětské otorinolaryngologie
  705 Pracoviště oftalmologie
  706 Pracoviště urologie
  707 Pracoviště dětské urologie
  708 Pracoviště anesteziologicko - resuscitační
  709 Pracoviště zdravotnické záchrané služby (RZP+RLP)
 
  801 Pracoviště klinické biochemie
  802 Pracoviště lékařské mikrobiologie
  803 Pracoviště lékařské bakteriologie
  804 Pracoviště lékařské parazitologie
  805 Pracoviště lékařské virologie
  807 Pracoviště patologické anatomie
  809 Pracoviště radiodiagnostiky
  812 Pracoviště jiného laboratorního oboru
  813 Laboratoř alergologická a imunologická
  814 Laboratoř toxikologická
  815 Laboratoř nukleární medicíny
  816 Laboratoř hematologická
  817 Laboratoř klinické cytologie
  818 Laboratoř lékařské genetiky
  822 Laboratoř mykologická
 
  901 Pracoviště klinické psychologie
  902 Samostatné prac. rehabilitačních pracovníků - absolventů VŠ
  903 Pracoviště klinické logopedie
  904 Samostatné prac. jiných zdrav. pracovníků - vysokoškoláků
  911 Pracoviště domácí péče - SZP
  918 Samostatné prac. rehabilit. pracovníků - absolventů SZŠ
  927 Samostatné prac. ortopedických sester
  989 Pracoviště dopravy raněných, nemocných a rodiček
 
  jiné:
 

Kód:

  ochrana

Opiště kód: