XXIV. Hanákovy dny, 2.-4.6.2017, Loučná nad Desnou
Chtěl bych poděkovat za organizaci 24. Hanákových dnů v Koutech nad Desnou. Neonatologové (lékaři i sestry) celou akci hodnotili velmi dobře a i z mého pohledu vedoucího akce a garanta musím celou organizaci pochválit.
Myslím, že to byl velmi dobrý výběr, že jsme se obrátili s konferencí na vaši firmu. Sám jsem organizoval desítky konferencí, seminářů a dalších akcí. V současné době jsem už nemohl z časových důvodů tuto práci vykonávat a tak jsem se rozhodl oslovit vás. Jednoduše řečeno... byla to dobrá volba a ušetřili jste mi mnoho času a energie.  
Děkuji ještě jednou.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., Senátor Parlamentu České republiky
Primář Novorozeneckého oddělení,
Fakultní nemocnice v Olomouci
tel.: 602784668, 588442791
E-mail: lumir.kantor@fnol.cz 

XXXI. neonatologické dny, 7.-9.10.2015, Zlín

Ve dnech 7.-9. října proběhly ve Zlíně XXXI. neonatologické dny, největší akce pro odborníky v oboru neonatální

 medicíny v ČR.
Počet účastníků byl vysoký, kongres navštívilo 370 lékařů, porodních asistentek a dětských sester. Kongres proběhl v prostorách hotelu Moskva, odborný program představil téměř tři desítky přednášek a více než 30 posterů, bohatý byl rovněž doprovodný program a společenský večer obohatila svou přednáškou doc. Laura Janáčková.
Celý kongres byl organizačně zajištěn společností Bos. org. Příprava na kongres trvala řadu měsíců, spolupráce s paní ing. Martiníkovou byla vynikající a společnost Bos. org bezchybně zajistila celý chod kongresu. Všem z týmu Bos. org patří velký dík a paní ing. Martiníkové bych velmi rád moc a moc poděkoval za spolupráci, profesionalitu, komunikativnost a schopnost řešit věci operativně a rychle. Bos. org se v rámci kongresu prezentovala jako skvěle fungující firma.

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
Primář novorozeneckého oddělení KNTB Zlín 

XXXII. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí, 17.04.2015 - 18.04.2015, Liberec

Jménem výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP i jménem svým bych Vám i celému organizačnímu týmu firmy BOS org. s.r.o. ráda poděkovala za zajištění XXXII. Konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP, konané v Liberci ve dnech 17.-18.4 2015.
Organizace i technické zabezpečení sjezdu bylo na velmi vysoké úrovni. Podle ohlasů odborné veřejnosti je zřejmá i všeobecná spokojenost účastníků.
Jménem vedení kongresu děkuji firmě BOS org s.r.o. za velmi dobře odvedenou práci.

Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
předsedkyně Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP

XVI. dny  dětské endokrinologie, 23.-24.1.2015, Ostrava

Rádi bychom poděkovali firmě Bos org s.r.o. za organizační zajištění   16. Dnů dětské endokrinologie v Ostravě.  Oceňujeme profesionální  přístup a  výborné technické  zajištění,  které  vedly  k bezchybnému průběhu celé dvoudenní  odborné akce,  včetně doprovodného  programu.
Při  odjezdu  účastníků jsme  se  setkali  jen  s pozitivními  ohlasy.

MUDr. Jana Černá a MUDr. Jiří Strnadel,
místní organizátoři 16. Dnů dětské endokrinologie v Ostravě
 

XII. národní spondylochirurgický kongres, 21.-23. září 2014, Praha
 
Technickou organizací XII. národního spondylochirurgického kongresu v Praze jsme po domluvě se spolugarantem sjezdu prof. Krbcem zvolili firmu BOS.org s.r.o. Kongres včetně wellcome drink proběhl v hotelu Dorint, společenský večer v Občanské plovárně. Obě zvolené destinace plně vyhovovaly našim požadavkům a splnily naše očekávání. Technické zabezpečení bylo na velmi vysoké úrovni, odborná i společenská část byla bezchybně zajištěna a celá akce proběhla bez nejmenších  komplikací. Podle ohlasů odborné veřejnosti je zřejmá i všeobecná spokojenost účastníků. Jménem vedení kongresu děkuji firmě BOS org s.r.o. za velmi dobře odvedenou práci a těším se na další spolupráci.

S úctou
prof. MUDr.Jan Štulík, CSc.
primář Spondylochirugického oddělení FN Motol
předseda České spondylochirurgické společnosti
 

11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO– CHIRURGICKO–ONKOLOGICKÉ DNY 2014, 25.-26.9.2014, Ostrava

V tomto roce proběhl již 11. ročník Ostravských dnů miniinvazívní chirurgie. Jde o celostátní kongres s rostoucí účastí včetně zvaných zahraničních účastníků. 6 ročníků tento kongres velmi úspěšně organizovala firma BOS.
Ing. Martiníková vytvořila perfektní organizačně technické zázemí tohoto kongresu včetně společenské stránky. Aktuálně se jej účastní cca 250 lékařů a sester. Ing. Martiníková je velmi komunikativní a flexibilně reaguje na požadavky potřeb kongresu, včetně např. „live přenosu ze zahraničí nebo z operačních sálů“.  Zásadně přispěla k tomu, že kongres proběhl i v tomto roce hladce a bez jakýchkoliv komplikací. Patří ji za to dík a mohu ji vřele doporučit, protože má velké zkušenosti s organizováním podobných akcí. 

Pavel Zonča
doc. MUDr. P. Zonča, PhD., FRCS
přednosta chirurgické kliniky, FN Ostrava
děkan LF OU
  

XXII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, 19.-21.6.2014, Praha

dovolte mi, abych Vám a firmě BOS. org s. r. o., jako prezident XXII. výročního sjezdu ČOS s mezinárodní účastí, konaného ve dnech 19.-21.6.2014 v hotelu Clarion v Praze, vyjádřil co nejsrdečnější poděkování, hluboký obdiv a úctu za perfektní organizační zajištění této, pro oftalmologii velmi významné, akce. Vím, že určitě nebylo jednoduché organizovat sjezd, jenž měl největší počet účastníků v dosavadní historii této akce. Chtěl bych dále zdůraznit to, že i podle dotazníkového průzkumu byla výrazná většina účastníků s průběhem a organizací tohoto sjezdu velmi spokojena.
S úctou

doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
přednosta kliniky
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
 
 

76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 4.-6.6.2014, Ostrava

Spolupráci s firmou BOS. org. s.r.o.  při organizaci velké odborné akce mohu vřele doporučit. Pro organizaci národního kongresu jsme si firmu BOS. org s.r.o. zvolili na základě několikaletých osobních zkušeností při pořádání nadregionálního semináře Beskydský ORL den (akce pro 200-230 účastníků). 
Národního ORL kongresu se zúčastnilo 540 účastníků, během celého kongresu vše probíhalo naprosto skvěle, bez jediné chyby. Firma přišla s řadou nápadů a užitečných podnětů. Pro organizátory také není nepodstatné, že firma BOS. org. s.r.o. se snaží snižovat zbytné náklady (rozdíl oproti jiným firmám!), nikoliv „protočit“ co nejvíce peněz.  Firmu BOS. org. s.r.o. tak mohu jednoznačně doporučit i dalším pořadatelům menších ale i velkých odborných akcí.

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta ORL kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP
 

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, 11.-13.4.2014, Ústí nad Labem

Děkuji za pozvání na Vámi pořádanou konferenci Sympozium severočeských gynekologů, která se letos konala v Ústí nad Labem. Velmi jsem ocenil jak přátelskou atmosféru, tak naprosto profesionální přístup Vaší kongresové agentury BOS org. s.r.o.,  při přípravě,  tak během celé akce.
Na této konferenci, kterou pořádáte již řadu let na různých místech ČR, jsem byl poněkolikáté a vždy se na ni rád vracím.
Přeji Vám hodně úspěchů i do příštích let.

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
předseda České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví ČLS JEP

4. SVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 21. – 22. března 2014, Ústí nad Labem

V uvedené dny se konal již IV. ročník Algeziologických dnů, který úspěšně organizuje MUDr. Jan Procházka, Ph.D.  Letošního ročníku se zúčastnilo dosud největší množství posluchačů (115) a měl také nejlepší odbornou úroveň. Byly na něm předneseny významná algeziologická sdělení hlavně s praktickým aspektem. Kromě vědeckého programu byl také krásný program společenský – návštěva prostoru Větruše s rozhlednou a společenský večer v restauraci Střekov. Velikou výhodou bylo to, že konference se konala i v místě ubytování v hotelu Clarion, kde bylo i parkování. Hladký průběh konference byl zajištěn vynikajícím managementem agentury BOS v čele s pí Gabrielou Malou. Stejně tak spolupracovníci MUDr. Procházky a personál hotelu přispěli k hladkému průběhu celých dnů.
Myslím, že byla založena velmi dobrá tradice, která přispívá k všeobecnému vzdělávání algeziologů v České republice a zejména v oblasti středních, severních a západních Čech.

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
president České lékařské akademie

1. kongres estetické a laserové medicíny, 20.-21.3.2014, Praha

Spolupráce s firmou BOS. org s. r. o. na 1. kongresu estetické a laserové medicíny, překonala moje i tak docela vysoká očekávání. Projekt převzali necelý měsíc před zahájením a v průběhu organizace akce se neprojevila žádná chyba. Naopak iniciativně nám navrhli řadu nápadů, které se osvědčily. Vše probíhalo naprosto profesionálně, k plné spokojenosti pořadatelů i účastníků. Mám zkušenosti z celého světa i z mnoha akcí v ČR, a tak mohu firmu BOS. org s. r. o. doporučit jako zcela excelentní.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
předseda Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu ČLS JEP

10. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉHO TRILATERÁLNÍHO SYMPOZIA  ORÁLNÍ A MAXILLOFACIÁLNÍ CHIRURGIE, 7. - 9.11. 2013, Ostrava

Jménem organizačního výboru a vedení kliniky děkujeme paní Ing. Šárce  Martiníkové a kolektivu za bezchybnou organizaci 10. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉHO TRILATERÁLNÍHO SYMPOZIA  ORÁLNÍ A MAXILLOFACIÁLNÍ CHIRURGIE  konaném ve Velkých  Karlovicích ve dnech 7. - 9.11. 2013 a těšíme se na další spolupráci.

Za vedení KÚČOCH FN Ostrava  
Bc. Věra Žídková, vrchní sestra
a MUDr. Petr Michna,  přednosta kliniky
 
              

18. Beskydský ORL den, 2.-3.11.2012, Ostravice

Firma BOS organzovala pro ORL kliiku FN Ostrava nadregionální akci beskydský ORL den (2.-3.11.2012) již po třetí. Jubilejní  18. ročník (plnoletost) našeho semináře se povedl po všech stránkách a zúčastnilo se ho rekordních 230 účastníků. Odborný program byl zajímavý pro většinu účastníků především díky "mezioborovosti tématu" - řešenou problematikou byly nemoci hltanu a jícnu.  Otázky diskuse se týkaly jednak ORL, gastroenterologie, pediatrie, všeobecných lékařů a dalších odborností. Velmi je třeba ocenit doprovodný program, který pro nás nachystala firma BOS - vystoupení žákyň konzervatoře, klaunice, výborné hudební skupiny Bledule či skvělého vokalisty Patrika Kee ("český Boby Mc Ferrin"). Závěrem lze shrnout, že Beskydský ORL den byl připraven organizující firmou výborně a lze si jen přát, aby se tato vysoká laťka udržela i v příštích ročnících semináře.

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA - přednosta ORL kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava

12.Česko-Polsko-Slovenský kongres MIS a současně 9.Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 1.-2.11.2012, Ostrava

Kongres se konal ve dnech 1.-2.11.2012 v hotelu Imperiál v Ostravě. Již opakovaně je organizačně zajišťován agenturou BOS s.r.o. Byla to akce, na které participovali chirurgové a zdravotní sestry z Polska, Slovenska, Běloruska a Německa. Bylo předneseno 73 presentaci a celkem bylo zaregistrováno více než 260 účastníků. Příprava takové akce začíná vždy 3/4 roku předem a mohu říci, že spolupráce s paní ing. Šárkou Martiníkovou, zastupující firmu BOS s.r.o. v Ostravě byla vynikající. V rámci příprav jsme navštívili několik hotelů, firem pro zajištění propagačního materiálu a především sponzorů. Vzhledem k faktu, že 9.Ostravské dny miniinvazivní chirurgie mají již svoji tradici, opakovaně zde vidím nejen ty stejné tváře, ale i kolegy, kteří jsou mladí a na tomto kongresu prvně. Myslím, že i volba hotelu Imperiál byla šťastná, ve všech našich přáních nám vyšli vstříc. Sám jsem uvažoval o tom, že tento kongres bude poslední. Ale účastníci kongresu i samotní sponzoři přesvědčili, že tak skvěle organizovaný kongres s takovou tradici a výbornou odbornou úrovni nemůže skončit. Proto se těšíme již na rok 2013, kdy ve dnech 7.- 8.11. společně s agenturou BOS s.r.o. opět uspořádáme setkání chirurgů, kteří se věnují miniinvazivní chirurgii.

doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.- prezident  kongresu

7th CENTRAL EUROPEAN NEUROSURGICAL SOCIETY MEETING. Joint Meeting with the Congress of Neurological Surgeons (CNS, USA), 13.06.2012 - 15.06.2012,Prague

Kongres lze označit za výjimečný jak v  historii  CENS,  tak  v  historii české neurochirurgie. Přes řadu mezinárodních  neurochirurgických sjezdů po listopadu 1989 a Evropský kongres chirurgie lební baze 2007 se u nás podobný kongres naposledy uskutečnil před 41 lety, v roce 1971. Poprvé byl společným kongresem s americkými neurochirurgy z CNS, vedené A. Nandou. Dva přidružené disekční mezinárodní kurzy, zejména preparace bílé mozkové hmoty, patřily k prioritám nejen v ČR, ale i mezinárodně. Kongresu se zúčastnilo 36 pozvaných špičkových neurochirurgů z 26 zemí (vyjma Austrálie z celého světa). Přijel nově zvolený prezident Světové neurochirurgické společnosti (WFNS) Yong-Kwang Tu, 2 předchozí prezidenti, M. Samii (zakládající a čestný člen CENS a čestný člen České neurochirurgické společnosti ČLS JEP) a baron J.  Brotchi,  dále  9  významných funkcionářů WFNS, např. T. Kawase (Japonsko), B. K. Misra (Indie),  I. Sbeih (Jordánsko), A.V.Ciurea (Rumunsko), N. Pamir ( Turecko), R. Ramina, J. A. Landeiro, E. Vellutini (Brazílie), S. Abdulrauf, M. Ammirati (USA). Kongres se stal zcela výjimečným pro aktivní účast 87letého Mahmuta Gaziho Yasargila s manželkou Dianne. Ten je označován za nejvýznamnějšího neurochirurga druhé poloviny 20. století. Součástí 7. kongresu CENS a kongresu CNS byly dva praktické mezinárodní výukové kurzy, podporované Komisí chirurgie lební baze WFNS za přítomnosti jejího předsedy M. N. Pamira. Z ČR v ní působí E. Zvěřina a M. Sameš. Třídenní program kongresu probíhal v jediném sále hotelu. Účastníci tak mohli participovat na přátelské, ale ostré diskusi, což všichni, nerozptylováni  sekcemi,  hodnotili jako přednost sjezdu. V předsednictvu zasedali vždy zahraniční experti a členové CENS včetně ČR. Jednání probíhala od ranních do večerních hodin i na úkor přestávek. Moderátorem byl vědecký sekretář CENS M. Sameš. Bylo prezentováno 90 přednášek a 27 posterů. Organizačně kongres zajistila společnot BOS, s. r. o. za vedení G. Malé.
Více informací naleznete na: www.cens2012.com

prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc, FCMA - prezident kongresu
(výňatek z článku Zdravotnické noviny z 16.7.2012)
Jan Procházka PhD.  Letošního ročníku se zúčastnilo dosud největší množství posluchačů (115) a měl také nejlepší odbornou úroveň. Byly na něm předneseny významná algeziologická sdělení hlavně s praktickým aspektem. Kromě vědeckého programu byl také krásný program společenský – návštěva prostoru Větruše s rozhlednou a společenský večer v restauraci Střekov. Velikou výhodou bylo to, že konference se konala i v místě ubytování v hotelu Clarion, kde bylo i parkování. Hladký průběh konference byl zajištěn vynikajícím managementem agentury BOS v čele s pí Gabrielou Malou. Stejně tak spolupracovníci MUDr. Procházky a personál hotelu přispěli k hladkému průběhu celých dnů.
Myslím, že byla založena velmi dobrá tradice, která přispívá k všeobecnému vzdělávání algeziologů v České republice a zejména v oblasti středních, severních a západních Čech.
  

58.kongres českých a slovenských chirurgů, který proběhl ve dnech 17. a 18. května 2012 v Ústí nad Labem

kongres byl účastníky hodnocen jako jeden z nejlepších kongresů. I z naší strany, jako pořádajícího oddělení dětské chirurgie, se organizace kongresu jevila jako bezchybná, a to díky firmě BOS. org s.r.o. Výběr místa konání, spolupráce se zaměstnanci firmy i doprovodný program , který zpestřil účastníkům jednání. To byly hlavní důvody kladných hodnocení našeho kongresu.

 prim. MUDr. Petr Polák - primář oddělení dětské chirurgie, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA RESPIRAČNÍCH VIROVÝCH NÁKAZ - JAK JSME PŘIPRAVENI NA CHŘIPKOVOU PANDEMII - 8 seminářů 2006

S firmou „BOS“ jsem v prvních měsících roku 2006 absolvoval cyklus osmi přednášek ve velkých městech naší republiky. Jeho náplní bylo tehdy vysoce aktuální téma - chřipka a ptačí chřipka. Rád bych oficiálně poděkoval firmě BOS.org.s.r.o. za perfektní organizační zajištění celého cyklu. Kladně hodnotím výběr prostor pro přednášky, dostatečné rozšíření informace o nich mezi cílovou skupinou lékařů. Stejně na vynikající úrovni byla zajištěna technická stránka přednášek – promítání, mikrofony a občerstvení pro všechny účastníky. Také my přednášející jsme byli vždy zaměstnanci firmy včas dopraveni do místa akce i zpět domů. Ještě jednou tedy děkuji Vaší firmě za významný podíl, kterým přispěla k úspěchu celého edukačního seriálu. Těším se na možnost další spolupráce

MUDr. Miroslav Helcl - odborný garant akce, Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha

JARNÍ SYMPOZIUM RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ĆESKÉ REPUBLIKY, 2.- 3. června 2006

Chtěl bych poděkovat Vám a celé Vaší firmě BOS. org za zajištění Jarního sympozia radiologických asistentů ČR, konaného v Ústí nad Labem ve dnech 2.- 3.6.2006. Odvedli jste bezchybnou práci na velmi vysoké úrovni. Jsem velice spokojený, sympozium se vydařilo odborně i společensky. I vystavující firmy byly příjemně překvapeny Vaším profesionálním přístupem.

 Petr Košťál - vedoucí radiologický asistent odd. Radiologie Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

REVMATOLOGIE - NOVINKY A PRAXE cyklus - 8 seminářů 2005

Za pomoci společnosti BOS. org s. r. o. se nám podařilo s předními odborníky v oboru uspořádat přednáškové odpoledne „Revmatologie – novinky a praxe“ v 8 regionech České republiky. Kvalitou přednášek, diskusních příspěvků, organizací seminářů firmou BOS a vysokým počtem účastníků (975 praktických lékařů pro děti, dorost i pro dospělé, pediatrů, revmatologů) považuji tuto akci za zdařilou a za významnou v dalším vzdělávání našich lékařů.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - přednosta Dětské kliniky IPVZ, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

XIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí, 9. – 11. června 2005

Jménem výboru ČOS a jménem svým, bych Vám a celému organizačnímu týmu rád poděkoval za zajištění XIII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí, konaného v Ústí nad Labem ve dnech 9. – 11. června 2005. Organizace i technické zabezpečení sjezdu bylo bezchybné. Sjezd byl účastníky velmi dobře hodnocen po stránce propagace účasti, organizace odborných, společenských akcí a doprovodné výstavy.

 MUDr. Pavel Sušický - předseda organizačního výboru, primář očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

Nové trendy a strategie léčby bolesti – cyklus 8 seminářů 2005

děkuji Vám rovněž za spolupráci v rámci cyklu seminářů. Velice rád jsem s vámi spolupracoval a doufám, že se nám ještě naskytne příležitost pro další spolupráci.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. -
přednosta Ústavu normální patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha

Srdeční selhání – cyklus 8 seminářů 2005
S firmou „BOS“ jsem absolvoval od března do června 2005 cyklus přednášek „Srdeční selhání“ v 8 větších městech České Republiky. Přednášky byly výborně organizačně zajištěny. Přednášející byli vždy zaměstnanci firmy včas dopraveni do místa akce i zpět domů. Stejně na vynikající úrovni byla zajištěna technická stránka přednášek – promítání, mikrofony a občerstvení pro všechny účastníky. Firma „BOS“ významným podílem přispěla k úspěchu celého edukačního seriálu.

MUDr. Michal Fejfuša, CSc.- odborný garant akce, Kardiologické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Současný pohled na ženskou močovou inkontinenci – cyklus 8 seminářů 2004/2005

Vzdělávací cyklus přednášek o ženské močové inkontinenci v osmi velkých českých městech, určený zejména pro všeobecné lékaře, gynekology,urology, internisty a geriatry splnil všechna odborná očekávání...
Kvalita přednášek byla zaručena tím, že byly prezentovány celostátně známými odborníky na problematiku inkontinence, kteří mají velké praktické zkušenosti a také zkušenosti s přednášením i v rámci pregraduální a postgraduální výuky. Diskuze po přednáškách byly obsažné a zájem o nové informace byl u zúčastněných velký.
Vzdělávací akci „Současný pohled na ženskou močovou inkontinenci“ považuji za velmi zdařilou a hodnou opakování pro další spektrum lékařů v následujících letech.

 prim. MUDr. Roman Chmel  - Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice v Motole

VII. Hradecké gastroenterologické dny, 27.- 29. března 2003

Chtěl bych upřímně poděkovat Vám a celé Vaší firmě za zajištění kongresu VII. Hradecké gastroenterologické dny, konaného v Hradci Králové ve dnech 27.- 29. března 2003. Odvedli jste bezchybnou profesionální práci. Jsem spokojený, kongres se vydařil odborně i společensky, vystavující firmy byly také spokojené.

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. - KCVL – 2. interní klinika FN a LF UK

V. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí,  5. - 7. září 2002

Výbor České pediatrické společnosti mne pověřil, abych Vám vyslovil jménem svým i jménem výboru ČPS i jménem celé pediatrické obce náš dík za skvělé technické zabezpečení V. Českého pediatrického kongresu.Vaše agentura zvládla tuto složitou úlohu výborně.

prof. MUDr. Jiří Šolc, CSc. - předseda České pediatrické společnosti, ČSL J. E. Purkyně

Aktuální problémy maxilofaciální chirurgie, 3. - 5. 10. 2001

Ještě jednou si dovolujeme oficiálně poděkovat Vaší firmě  BOS.org s. r. o. za spolupráci na přípravě sympozia „Aktuální problémy maxilofaciální chirurgie“ (Ústí nad Labem, 3.-5..10.2001) a vedení agendy, která s touto vědeckou akcí souvisela. Děkujeme samozřejmě Vám osobně a také Vašim spolupracovníkům, kteří se na organizačních úkolech podíleli. V těchto dnech nám bylo, ze strany Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem sděleno, že po ekonomické stránce je vše v pořádku a účty za služby, poskytnuté Vaší firmou „BOS.org s.r.o.“, jsou zapraveny. Tlumočíme Vám také poděkování za ředitele Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a od předsedy sympozia Prof. MUDr. K. Bildera, CSc.z Brna........

prim. MUDr. Josef Karban - oddělení maxilofaciální chirurgie, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

BIOLAB 2001, 9. - 11. 9. 2001

Skončil BIOLAB 2001, pořádaný naším ústavem klinické biochemie a laboratorní diagnostiky. Skončil úspěšně, od svých kolegů jsme slyšeli slova chvály a spokojenosti. Velice nás to potěšilo, ale dobře víme, že to nebyla pouze naše zásluha, a že bez pomoci Vaší firmy by náš sjezd nedopadl tak dobře. Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala....Těším se na další dobrou spolupráci.

Jaroslava Kubínová - vrchní laborantka ÚKBD LF UK a FN Plzeň

Pracovních dnů České neurochirurgické společnosti, 14. – 16. 5. 1998

...Celou akci hodnotíme z pohledu odborného i společenského jako velmi úspěšnou a vyjadřujeme tímto uznání a poděkování společnosti BOS.org s.r.o. .... Odborný program lékařské i odborné sekce proběhl dle naplánovaného harmonogramu. Obrazová i zvuková prezentace odborných sdělení byla bezchybná. Úroveň odborné části byla výborná a sympozium splnilo záměr pořadatelů.

prim. MUDr. Martin Sameš - Neurochirurgické oddělení, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

V. Žaludovy dny,  2. - 3. dubna 1998

Myslím si, že po stránce odborné i společenské to dopadlo dobře. Všichni jsme se cítili v Ústí jako doma. Tlumoč prosím můj obdiv i poděkování také Tvým spolupracovníkům, kteří se na přípravě této mimořádně úspěšné akce podíleli.

 doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. - předseda výboru ČSARIM, Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Hradec Králové
LF OU
Ostrava