Plánujete kongres, konferenci, sympozium nebo seminář?

 

Jsme připraveni zajistit Vaši akci do posledního detailu. Váš čas budete moci plně věnovat odbornému programu.

 

Výběr a rezervace vhodných prostor místa konání a ubytování

 

Harmonogram příprav a realizace akce

 

Finanční zajištění

    zpracování a kontrola rozpočtu

    financování přípravy akce

    jednání se sponzory

    vedení účetní agendy

 

Technické zabezpečení

    zajištění prezentační techniky, ozvučení

    tlumočení včetně technického servisu

 

Informační a administrativní služby pro účastníky

    registrace účastníků on-line na internetových stránkách

    zpracování, vedení databáze a registrace účastníků

    korespondence s účastníky a kancelářské služby

    organizování ubytování

    informační servis

    prezentace akce a aktualizace na internetových stránkách

    zajištění kreditního hodnocení akcí

 

Podpora při přípravě odborného programu

    registrace aktivní účasti on-line

    korespondence s aktivními účastníky programu

    evidence odborných příspěvků

    administrativní zpracování materiálů

 

Tiskoviny

    grafické návrhy

    tisk pozvánek, formulářů, odborných materiálů a publikací

 

Společenský a doprovodný program

    kulturní vystoupení

    sportovní programy

    doprovodné programy

    exkurze

 

Organizační servis v místě konání akce

    registrace účastníků a platební přepážka

    technické zajištění akce

    informační a orientační systémy

    cateringové služby

    dopravní služby

    hostesky

 

Servis pro vystavovatele

    realizace doprovodných výstav

    registrace vystavovatelů

    technické a organizační zajištění firemních sympozií

    cateringové služby

 

    Propagace akce v odborném tisku

    Zajištění tiskové konference a mediální prezentace