Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

19. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 31.05.2019, Ústí nad Labem

 

31.05.2019

07:30 - 16:30

Registrace

 
 
08:30 - 08:45

Zahájení konference

 
 
08:45 - 10:20

BLOK I. - Spastická noha

Předsedající: Hoskovcová M., Gál O.

 
1.

Klinické hodnocení poruch chůze a léčba podle konceptu GSC - 30 min.

Hoskovcová M., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

 
2.

Za hranice klinického hodnocení a GSC: co dalšího nabídnout? - 30 min.

Gál O., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

 
3.

Centrální paréza dolní končetiny u pacientů v subakutní fázi po CMP na - 10 min.

Gueye T., Dědková M., Lůžka včasné rehabilitace iktového centra VFN Praha

 
4.

Chirurgické korekce u spastické nohy - 25 min.

Smetana P., Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FM Motol v Praze

 
 
10:20 - 10:30

Diskuze

 
 
10:30 - 11:00

Přestávka - občerstvení

 
 
11:00 - 13:15

BLOK II. Chůze a její korekce

Předsedající: Vařeka I., Vacek J.

 
1.

Kineziologie chůze - 20 min.

Vařeka I., Rehabilitační klinika FN Hradec Králové, LF Hradec Králové UK Praha, FTK UP Olomouc

 
2.

Svalové souhry při chůzi - 30 min.

Vacek J., Klinika rehabilitačního lékařství FN Královské Vinohrady Praha

 
3.

Noha, postura, pohyb - 15 min.

Vopařilová L., Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk

 
4.

Přínos podiatrie pro rehabilitaci - 30 min.

Havrda M., Podiatrická klinika Hradec Králové

 
5.

Neuroortotika dolních končetin - 30 min.

Roubíček V., Ortotika-Protetika s.r.o., Ústí nad Labem

 
 
13:15 - 13:25

Diskuze

 
 
13:25 - 14:00

Přestávka - občerstvení, oběd

 
 
14:00 - 14:50

Satelitní symposium sponzorů konference

Předsedající: Maršálek P.

 
1.

Noha v bodech a možnosti terapie kompresní gumy Flossband - 15 min.

Habara J., Eurecco, s.r.o.

 
2.

Biomechanika AFO ortéz - 15 min.

Otto Bock ČR s.r.o. a Ortotika-protetika s.r.o.

 
3.

Komplexní přístrojové řešení obnovy pohybových modelů dolních končetin - 10 min.

Svoboda T., BTL, a.s.

 
4.

Rehabilitace dolních končetin pomocí přístrojové techniky - 10 min.

Hořejší T., MADISSON, s.r.o.

 
 
14:50 - 15:00

Diskuze

 
 
15:00 - 15:15

Přestávka - občerstvení

 
 
15:15 - 16:15

BLOK III. - Noha varia

Předsedající: Neckař P., Kopp L.

 
1.

Peroneální paresa - chirurgická rekonstrukce dorsiflexe nohy - 15 min.

Paroulek J., Schmoranzová A., Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou
Humhej I., Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 
2.

Rekonstrukční výkony po úrazech zadonoží – současné možnosti - 15 min.

Kopp L., Bába V., Klinika úrazové chirurgie KZ a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Ústav anatomie, 2. LF UK

 
3.

Chronická nestabilita hlezna - jak to léčit ? - 15 min.

Neckař P., Oddělení sportovní medicíny KZ a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 
4.

Fyzioterapie po ruptuře šlachy m. tibialis posterior - 15 min.

Buchtelová E., Fakulta zdravotnických studií Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 
 
16:15 - 16:30

Diskuze

 
 
16:30 - 16:35

Ukončení konference, vydávání certifikátů