Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

25. BESKYDSKÝ ORL DEN, 01.11.2019 - 02.11.2019, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na 25. ročník Beskydských ORL dní. Tématem letošního setkání je problematika stárnoucího otolaryngologa.

Čas je neúprosný, čtvrt století, po kterou pořádáme naše setkání, představuje velký kus našeho života. Není tedy divu, že i na nás naše náročná práce a neúprosně běžící čas zanechává šrámy – jak na nás lékařích, na našich sestřičkách, ošetřovatelkách a ostatních. Není divu, že i my sami potřebujeme stále častěji pomoc svých kolegů, potřebujeme se ujistit, že ta naše bolístka „nejsou nic vážného“ nebo naopak musíme absolvovat více či méně příjemný diagnostický či léčebný zákrok. Mnozí se již dlouho léčí pro řadu nemocí – vysoký tlak, problémy s klouby, se zažívacím traktem atd., mnozí z nás užívají podobně jako naši pacienti trvalou medikaci. Je realitou, že mé znalosti z jiných oborů a o jejich vývoji skončily víceméně někdy na úrovni absolventa lékařské fakulty, tedy více než před 35 lety. Řada medicínských oborů však udělala za tuto dobu obrovský pokrok a vývoj, který zcela změnil jak diagnostické, tak léčebné možnosti.

Naše letošní setkání proto zaměříme nejen na projevy stárnutí v naší milované otolaryngologii ale především na to, co nás nejspíše v budoucnu většinu čeká – tedy potenciální pomoc jiných oborů. Pozvaní odborníci z jiných oborů nám ukážou, kam se posunuly interní obory, co lze dělat s mozkovou mrtvicí, zda budeme či nebudeme mít nějaké psychické problémy či co máme dělat s kolegou Alzheimerem…. Cílem je tedy se zorientovat, co je nového v jiných oblastech medicíny. Pevně věřím, že toto zvolené téma bude přínosné pro lékaře pracující v nemocnicích, pro ambulantní specialisty, ale i jejich sestry.

Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci předseminářového workshopu či na společenském večeru. Věřím, že toto setkání bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

Za organizační výbor

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava a LF Ostrava

Termín konání
01.11.2019 - 02.11.2019
Místo konání
Horský hotel Sepetná
Ostravice 0956
Ostravice
Pořádá
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Témata
Stárnoucí otorinolaryngolog

• senioři a sluch
• senioři a komunikace
• senioři a zhoršování zraku – co s tím?
• mrtvice
• trne mi půlka těla – co s tím?
• bolesti v zádech
• senior a demence, co vše nás čeká
• kolonoskopie nebolí
• brýle nebo laser?
Časový harmonogram
1. 11. 2019 (pátek)
09.00 - 14.15 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
12.00 - 14.00 hodin Předseminářový workshop
14.15 - 19.15 hodin Odborný program
od 20.00 hodin Společenský večer

2. 11. 2019 (sobota)
08.00 - 10.00 hodin Poseminářové workshopy
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.