Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

19. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 31.05.2019, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,                                                                           

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na Ústeckou rehabilitační konferenci.                                 

Hlavním tématem bude Noha a její rehabilitace.

Podrobnější informaci a program Vám zašleme na základě Vaší přihlášky.

Aktuální informace, program, přihlášky on-line budou k dispozici na stránkách konference.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

MUDr. Pavel Maršálek                                                           

Rehabilitační oddělení, KZ, a. s.                                             

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Termín konání
31.05.2019
Místo konání
Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Červená a Zelená aula
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pod záštitou
Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP
Odborné zajištění
MUDr. Pavel Maršálek – primář Rehabilitačního oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.

PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. - vedoucí katedry fyzioterapie FZS UJEP v Ústí nad Labem
Témata
Noha a její rehabilitace
Jednací jazyk
čeština
Časový harmonogram
07.30 – 16.30 hodin Registrace
08.30 – 08.45 hodin Zahájení konference
08.45 – 10.30 hodin Odborný program
10.30 – 11.00 hodin Občerstvení
11.00 – 13.25 hodin Odborný program
13.25 – 14.00 hodin Oběd
14.00 – 15.00 hodin Odborný program
15.00 – 15.15 hodin Občerstvení
15.15 – 16.20 hodin Odborný program
16.20 – 16.30 hodin Závěr

Změna, či pořadí časového rozvrhu programu a zařazení nevyžádaných přednášek vyhrazeno. Přednášky jsou koncipovány s vizí multidisciplinární spolupráce a přehledu současných léčebných postupů ve vztahu k požadavkům na rehabilitaci.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení o účasti.

FYZIOTERAPEUTI A ERGOTERAPEUTI – akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude předáno potvrzení o účasti

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.