Mezinárodní kongres VINOHRADSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY, 23.11.2017 - 24.11.2017, Praha

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

s potěšením si Vás dovoluji pozvat na MEZINÁRODNÍ KONGRES VINOHRADSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY u příležitosti 25 let od udělení statutu Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze.  Kongres se bude konat opět na konci listopadu ve dnech 23. - 24. 11. 2017.  Těším se na Vaši účast. 

 

Je pro Vás zajištěn plnohodnotný program, ve kterém máme přislíbenou účast:

doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.,  doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., odb. as. MUDr. Ladislav Korábek, CSc. MBA, MUDr. Magdaléna Koťová CSc. včetně zahraničních přednášejících.

 

Těším se na Vaši účast a společenský večer, který bude probíhat 23.11.2017 od 19.00 hod. v Restauraci Vidličky a nože v blízkosti hotelu Don Giovanni.

 

doc. MUDr. Eva Gojišová

přednostka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Kongres je z technických a provozních důvodů přesunut na 22. - 23. 3. 2018

Více informací od 4.12.2017

Termín konání
23.11.2017 - 24.11.2017
Místo konání
Hotel Don Giovanni
Vinohradská 157a
Praha 3
Pořádá
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze
Odborné zajištění
doc. MUDr. Eva Gojišová, přednostka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze
Časový harmonogram
Předběžný časový harmonogram
Odborný program - LÉKAŘI 23.-24.11.2017
Odborný program - SESTRY 24.11.2017
Ve čtvrtek 23. 11. 2017 je plánovaná společenská akce.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI– ČSK bude požádána o zařazení kongresu mezi vzdělávací akce ČSK

SESTRY - Sestry obdrží potvrzení o účasti.

HYGIENISTKY – Asociace dentálních hygienistek bude požádána o zařazení kongresu do kreditního systému.
Organizační zajištění
SEKRETARIÁT
Petra Jarolímová (dříve Freyová)
U Michelského mlýna 1535/8a
140 00 Praha 4

Tel.: +420 257 211 354
Fax: +420 257 211 370
E-mail: freyova@bos-congress.cz

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY - REGISTRACE
BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
E-mail: sekretariat@bos-congress.cz

IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733