Mezinárodní kongres VINOHRADSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY, 23.11.2017 - 24.11.2017, Praha

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

s potěšením si Vás dovoluji pozvat na MEZINÁRODNÍ KONGRES VINOHRADSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY u příležitosti 25 let od udělení statutu Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze.  Kongres se bude konat opět na konci listopadu ve dnech 23. - 24. 11. 2017.  Těším se na Vaši účast. 

 

doc. MUDr. Eva Gojišová

přednostka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze

Termín konání
23.11.2017 - 24.11.2017
Místo konání
Hotel Don Giovanni
Vinohradská 157a
Praha 3
Pořádá
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze
Odborné zajištění
doc. MUDr. Eva Gojišová, přednostka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze
Časový harmonogram
Předběžný časový harmonogram
Odborný program bude probíhat 23. -24. 11. 2017.
Ve čtvrtek 23. 11. 2017 je plánovaná společenská akce.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI– ČSK bude požádána o zařazení kongresu mezi vzdělávací akce ČSK

SESTRY - Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů

HYGIENISTKY – Asociace dentálních hygienistek bude požádána o zařazení kongresu do kreditního systému.
Organizační zajištění
SEKRETARIÁT
Petra Freyová
U Michelského mlýna 1535/8a
140 00 Praha 4

Tel.: +420 257 211 354
Fax: +420 257 211 370
E-mail: freyova@bos-congress.cz

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY - REGISTRACE
BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
E-mail: sekretariat@bos-congress.cz

IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733