XXIII. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN, 12.10.2012, Krajský úřad Ústeckého kraje

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,
zaškrtněte si ve Vašem kalendáři datum 12.10.2012, kdy se bude konat
XXII. Ústecký oftalmologický den. 
 

Těšíme se na Vaši účast.

 

S pozdravem

 

MUDr. Ivana Liehneová
Přednosta očního oddělení
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - Krajská zdravotní, a. s.

Termín konání
12.10.2012
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem (centrum města)

Doporučujeme parkování:
Podzemní parkoviště – Palác Zdar (mezi Mírovým náměstím a budovou KÚ) – Kč 20,-/1 hod.
Patrové garáže pod Mariánskou skálou – (u čerpací stanice OMV) – 3 hod. zdarma, každá další Kč 5,-/1 hod.
Pořádá
Očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s.
Koordinátor
MUDr. Ivana Liehneová – primářka Očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
– Krajská zdravotní, a. s.
Informace a organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Časový harmonogram
Harmonogram programu:
08.30 - 09.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem, občerstvení
09.30 - 15.30 hodin Odborný program
15.30 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
Lékaři: Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce ve výši 6 kreditů.

Sestry: Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditu.
Sympozium je určeno odbornostem: Všeobecná sestra, Ortoptista, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Zdravotně sociální pracovník.