CITLIVÉ TÉMA? Urogenitální potíže v produktivním věku (Praha), 31.05.2019 - 01.06.2019, Praha

 
Hotel Olympik

Informace:

Hotel Olympik

Sokolovská 138

Praha 8

 

Ubytování je zajištěno na jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích v hotelu, kde probíhá akademie. Cena ubytování je včetně páteční večeře a sobotní snídaně.

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ
Ubytování si prosím rezervujte při Registraci on-line, viz sloupec vlevo REGISTRACE - přihláška, informace.
Vaši rezervaci po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou.

Objednávku ubytování proveďte, prosím, co nejdříve, kapacita ubytování je limitována! Nebude-li platba uhrazena 5 dní před konáním akce, bude Vaše rezervace stornována. Po tomto termínu budeme přijímat objednávky dle kapacity ubytování.

Termín JednolůžkovýDvoulůžkovýTřílůžkový

31.5.-1.6.2019Hotel Olympik1800 Kč2000 Kč 

 

Storno poplatky:

• do 8 dní před termínem akce bez storno poplatků • od 7 dní před zahájením akce storno poplatek 100 % ze stornované objednávky. Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem, e-mailem) na sekretariát akademie BOS. org s. r. o., zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.

 

Platby:

Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení Vaší objednávky. Objednávku ubytování proveďte, prosím, co nejdříve, kapacita ubytování je limitována! Pokud ubytování nebude stornováno (zrušeno písemně na sekretariát akademie) 5 dní před začátkem akce bude považováno za platné. V případě Vašeho nedojezdu budeme požadovat 100 % úhradu ubytování.