5. ÚSTECKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY, 25.04.2019 - 26.04.2019, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

 

Termín konání
25.04.2019 - 26.04.2019
Místo konání
Lékařská sekce - Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem
Sekce sester – Comfort Hotel Ústí nad Labem City*** (dříve hotel Vladimír), Masarykova 3128/36,
Ústí nad Labem
Pořádá
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
ve spolupráci se Stomatologickou klinikou 3. LF UK a FNKV v Praze
za organizační spolupráce BOS. org s. r. o.
Organizační výbor konference
MUDr. Vasil Molnar
MUDr. Jiří Borovec
MUDr. Jan Hobst
MUDr. Petr Chramosta
Gabriela Zvoníková
Témata
Polytematické - stomatologie, ortodoncie, implantologie, parodontologie, maxillofaciální chirurgie, dentální hygiena
Časový harmonogram
25. 4. 2019 (čtvrtek)
08.00 - 18.30 příjezd, ubytování, registrace
09.00 - 12.00 odborný program – firemní workshopy
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 18.30 odborný program – společné pro obě sekce v Clarion Congress Hotelu Ústí n. L.
18.30 závěr jednacího dne
20.00 - 01.00 společenský program

26. 4. 2019 (pátek)
08.00 - 15.00 registrace
09.00 - 12.00 odborný program
– lékařská sekce v Clarion Congress Hotelu Ústí n. L.
– sesterská sekce v Comfort Hotel Ústí nad Labem City***
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 15.00 odborný program
15.00 závěr konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – ČSK bude požádána o zařazení konference mezi vzdělávací akce ČSK.
SESTRY – sestrám bude předáno potvrzení o účasti
Asociace dentálních hygienistek bude požádána o zařazení konference do kreditního systému.