XIX. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI , 15.09.2021 - 17.09.2021, Špindlerův Mlýn

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé, kolegyně, kolegové,

je naší milou povinností Vás všechny přivítat na výročním XIX. kongresu České spondylochirurgické společnosti pořádaném v termínu 15. - 17. 9. 2021. Pro konání kongresu jsme zvolili příjemné prostředí Špindlerova Mlýna v samém srdci Krkonoš v termínu malebného babího léta. Odborný program kongresu se skládá z částí určených pro lékaře a sestry, a obsahuje většinu obvyklých témat. Ze zahraničních hostů bych vyzvedl účast prof. Kollera prezidenta Cervical Spine Research Society a prof. Fawcetta z Cambridge. Přednášku mimo odborný program o extrémech a jejich zvládání přednese jeden z nejlepších světových horolezců současnosti Marek Holeček. Kongresový hotel Horal prošel komplexní rekonstrukcí a nabízí kromě standardních hotelových služeb i bohaté sportovní vyžití včetně rozsáhlého wellness zázemí. Pro zájemce je možné prodloužit pobyt v hotelu za zvýhodněných podmínek o následující víkend, užít si našich velehor a vyrazit třeba na nedalekou Luční boudu nebo rovnou na Sněžku.

Aktuální epidemiologická situace umožňuje organizovat kongres klasickou prezenční formou v obvyklém formátu. O aktuální situaci, omezeních a epidemiologických požadavcích  Vás budeme pravidelně informovat.

Věříme, že plánovaný kongres bude pro Vás tradičně nejen kvalitní odbornou událostí, ale i po dlouhé době příjemným společenským a relaxačním zážitkem.

Těšíme se na setkání ve Špindlerově Mlýně. 

doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA

NCH klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v

Ústí nad Labem, o.z.

Termín konání
15.09.2021 - 17.09.2021
Místo konání
OREA Resort Horal
Svatopetrská 280
Špindlerův Mlýn
Pořádá
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
NCH klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v
Ústí nad Labem, o.z.
Prezident kongresu
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA – NCH klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Vědecký výbor
PŘEDSEDA
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA

ČLENOVÉ
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
as. MUDr. Tomáš Vyskočil
Organizační výbor
PŘEDSEDA
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA

ČLENOVÉ
Lékařská sekce:
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
MUDr. Martin Bolcha
MUDr. Jan Lodin

Sesterská sekce:
Bc. Lucie Lippertová
Mgr. Věra Zemanová
Témata
Onemocnění krční páteře
Patologie míchy (včetně úrazů a intradurálních lézí)
Umělá inteligence (robotika, navigace, biomechanické modely)
Komplikace
Mezioborová spolupráce
Vária
Časový harmonogram
15. 9. 2021 - středa
16.00 – 19.00 Registrace na kongres
19.00 – 21.00 Uvítací koktejl

16. 9. 2021 - čtvrtek
07.30 – 18.15 Registrace
08.30 – 12.30 Odborný program – lékařská sekce
10.00 – 12.00 Odborný program – sesterská sekce
12.00 – 13.50 Oběd
13.30 – 18.00 Odborný program – lékařská sekce
14.00 – 16.00 Odborný program – sesterská sekce
18.00 – 18.15 Vyhlášení a prezentace nejlepší práce České spondylochirurgické
společnosti za rok 2020
18.15 Členská schůze České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP
20.00 – 01.00 Společenský večer

17. 9. 2021 - pátek
08.00 – 16.45 Registrace
08.30 – 12.50 Odborný program – lékařská sekce
09.30 – 11.00 Odborný program – sesterská sekce
11.00 – 13.50 Oběd
13.50 – 16.30 Odborný program – lékařská sekce
16.30 Závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

FYZIOTERAPEUTI – Žádost o akreditaci bude podána u UNIFY.