XIX. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI , 15.09.2021 - 17.09.2021, Špindlerův Mlýn

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé, kolegyně, kolegové,

 

je naší milou povinností Vás všechny pozvat na výroční XIX. kongres České spondylochirurgické společnosti pořádaný v termínu 15. - 17. 9. 2021. Pro konání kongresu jsme zvolili příjemné prostředí Špindlerova Mlýna v samém srdci Krkonoš v termínu malebného babího léta. Odborný program kongresu se bude skládat z částí určených pro lékaře a sestry, a bude obsahovat všechna obvyklá témata. Naší snahou bude podpořit multidisciplinární charakter setkání s účastí dalších spřízněných odborností. Kongresový hotel Horal prošel komplexní rekonstrukcí a nabízí kromě standardních hotelových služeb i bohaté sportovní vyžití včetně rozsáhlého wellness zázemí. Pro zájemce je možné prodloužit pobyt v hotelu za zvýhodněných podmínek o následující víkend, užít si našich velehor a vyrazit třeba na nedalekou Luční boudu nebo rovnou na Sněžku.

 

I přes neutěšenou epidemiologickou situaci doufáme, že budeme kongres v září organizovat klasickou prezenční formou v obvyklém formátu. O aktuální situaci Vás budeme pravidelně informovat.

 

Věříme, že plánovaný kongres bude pro Vás tradičně nejen kvalitní odbornou událostí, ale i po dlouhé době příjemným společenským a relaxačním zážitkem.

 

Těšíme se na setkání ve Špindlerově Mlýně.

 

doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA

NCH klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v

Ústí nad Labem, o.z.

Termín konání
15.09.2021 - 17.09.2021
Místo konání
OREA Resort Horal
Svatopetrská 280
Špindlerův Mlýn
Pořádá
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
NCH klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v
Ústí nad Labem, o.z.
Prezident kongresu
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA – NCH klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Vědecký výbor
PŘEDSEDA
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA

ČLENOVÉ
doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
as. MUDr. Tomáš Vyskočil
Organizační výbor
PŘEDSEDA
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA

ČLENOVÉ
Lékařská sekce:
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
MUDr. Martin Bolcha
MUDr. Jan Lodin
prim. MUDr. Pavel Maršálek

Sesterská sekce:
Kateřina Tomová
Lucie Lippertová
Mgr. Věra Zemanová
Témata
Onemocnění krční páteře
Patologie míchy (včetně úrazů a intradurálních lézí)
Umělá inteligence (robotika, navigace, biomechanické modely)
Komplikace
Mezioborová spolupráce
Vária
Časový harmonogram
15. 9. 2021 - středa
16.00 – 19.00 Registrace na kongres
19.00 – 21.00 Uvítací koktejl

16. 9. 2021 - čtvrtek
07.30 – 18.00 Registrace
08.30 – 12.30 Odborný program – lékařská sekce
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 18.00 Odborný program – lékařská sekce
13.00 – 17.30 Odborný program – sesterská sekce
20.00 – 01.00 Společenský večer

17. 9. 2021 - pátek
08.00 – 13.30 Registrace
08.30 – 12.00 Odborný program – sesterská sekce
08.30 – 12.50 Odborný program – lékařská sekce
12.50 – 13.00 Závěr kongresu
12.00 – 14.00 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

FYZIOTERAPEUTI – Žádost o akreditaci bude podána u UNIFY.