XVIII. kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP, 20.09.2020 - 22.09.2020, Olomouc

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na XVIII. kongres České spondylochirurgické společnosti, který se bude konat ve dnech 20.-22. září 2020 v Olomouci, v kongresovém hotelu Clarion. Odborný program kongresu se bude skládat z částí určených pro lékaře a sestry, a bude obsahovat všechna obvyklá témata. V lékařské sekci bychom se chtěli navíc zaměřit i na méně diskutované oblasti, zejména právní a soudně-znaleckou problematiku a na základní výzkum v chirurgii páteře a míchy. V sesterské sekci upřeme vaši pozornost zejména k novým trendům ve spondylochirurgii.

 

Věříme, že kongres bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským zážitkem.

 

Těšíme se na setkání v Olomouci.

 

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

přednosta Neurochirurgické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Termín konání
20.09.2020 - 22.09.2020
Místo konání
Clarion Congress Hotel Olomouc,
Jeremenkova 1082/36
Olomouc
Pořádá
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Prezident kongresu
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D. - přednosta Neurochirurgické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Vědecký výbor
PŘEDSEDA
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

ČLENOVÉ
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
as. MUDr. Tomáš Vyskočil
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D.
Organizační výbor
PŘEDSEDA
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

ČLENOVÉ
MUDr. Tomáš Wanek
MUDr. Přemysl Stejskal
Mgr. Miluše Šimáková
Témata
TÉMATA LÉKAŘSKÉ SEKCE
Degenerativní onemocnění krční a bederní páteře
Poranění páteře
Právní a soudně-znalecká problematika v páteřní chirurgii
Základní výzkum v onemocnění páteře a míchy
Nádory páteře a páteřního kanálu
Varia

TÉMATA SESTERSKÉ SEKCE
Nové trendy ve spondylochirurgii
Varia
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM KONGRESU
20. 9. 2020 - neděle
16.00 – 19.00 Registrace
19.00 – 21.00 Uvítací koktejl

21. 9. 2020 - pondělí
07.30 – 18.00 Registrace
08.30 – 12.30 Odborný program – lékařská sekce
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 18.00 Odborný program – lékařská sekce
13.00 – 17.30 Odborný program – sesterská sekce
20.00 – 01.00 Společenský večer

22. 9. 2020 - úterý
08.00 – 13.30 Registrace
08.30 – 12.00 Odborný program – sesterská sekce
08.30 – 12.50 Odborný program – lékařská sekce
12.50 – 13.00 Závěr kongresu
12.00 – 14.00 Oběd

Program bude doplněn po 1. 7. 2020

Certifikáty o účasti
LÉKAŘI– Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY– akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

FYZIOTERAPEUTI – Žádost o akreditaci bude podána u UNIFY