13. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 22.03.2024 - 23.03.2024, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na 13. ročník Severočeských algeziologických dnů, které se budou konat  22.-23.3.2024 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

Hlavním tématem 13. ročníku bude: Lék je dobrý sluha, ale zlý pán.


Těším se na setkání s Vámi v Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem 


MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny, 

Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Termín konání
22.03.2024 - 23.03.2024
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ústi nad Labem
Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem
Pořádá
BOS. org s.r.o.
Pod záštitou
Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Prezident sympozia
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny, Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z
Témata
Lék je dobrý sluha, ale zlý pán
Novinky v intervenční léčbě
Jednací jazyk
Čeština
Časový harmonogram
HARMONOGRAM PROGRAMU SYMPOZIA
22. 3. 2024 (pátek)
08.00 – 17.45 registrace
09.00 – 09.05 zahájení sympozia
09.05 – 10.30 BLOK I. - Farmakoterapie I.
10.30 – 10.50 přestávka
10.50 – 12.00 BLOK II. - Dobrý sluha
12.00 – 13.00 oběd
13.00 – 14.20 BLOK III. - Konopí
14.20 – 14.40 přestávka
14.40 – 16.20 BLOK IV. - Zlý pán
16.20 – 16.40 přestávka
16.40 – 17.50 BLOK V. - Intervence
20.00 – 23.00 společenská večeře


23. 3. 2024 (sobota)
08.00 – 12.00 registrace
09.00 – 10.10 BLOK VI. - Farmakoterapie II.
10.10 – 10.30 přestávka
10.30 – 11.50 BLOK VII. - Farmakoterapie III.
11.50 – 12.00 závěr sympozia
12.00 – 13.00 oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s počtem 8 kreditů.
Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.
Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.