10. severočeské algeziologické dny - registrace a shlédnutí programu k dispozici do 15. 8. 2021, 14.05.2021 - 15.08.2021, on-line do 15.8.2021

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

vzhledem k vývoj pandemické situace a rychlosti rozvolňování jsme se rozhodli uskutečnit 10. ročník Severočeských algeziologických dnů sice v již uvedeném termínu, ale pouze on-line formou a jen jako 1denní akci v pátek 14.5.2021.

 

Hlavní témata sympozia zůstávají stejná, a to „Bolest – čím jsme si za posledních 10 let prošli“, Novinky v invazívních postupech“ a „Novinky ve farmakologii“.

 

Těšil jsem se na osobní setkání s Vámi všemi, ale současná doba nám to zatím neumožňuje.

 

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.,

Krajská zdravotní a.s.

Termín konání
14.05.2021 - 15.08.2021
Místo konání
on-line
Pořádá
BOS. org s. r. o.
Pod záštitou
Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Prezident sympozia
MUDr. Jan Procházka, Ph.D. – Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie,
perioperační a intenzívní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem,
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
Témata
Bolest – čím jsme za posledních 10 let prošli
Novinky v invazivních algeziologických postupech
Novinky ve farmakoterapii
Časový harmonogram
14.5.2021 – pátek
08.30 – 10.00 Schůze výboru SSLB
10.00 – 10.15 Zahájení
10.15 – 11.45 I. blok – Novinky 1.
11.30 – 11.45 Diskuze
11.45 – 12.00 přestávka
12.00 – 13.15 II. blok – Novinky 2.
13.00 – 13.15 Diskuze
13.15 – 14.15 Oběd
14.15 – 15.15 III. blok – Neurochirurgie bolesti
15.00 – 15.15 Diskuze
15.15 – 15.30 přestávka
15.30 – 16.45 IV. blok – Bolest a duše
16.30 – 16.45 Diskuze
16.45 – 17.00 přestávka
17.00 – 18.00 V. blok – Novinky 3.
18.00 Závěr on-line sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení o účasti na vzdělávací akci, která je ohodnocena 6 kredity.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.