10. severočeské algeziologické dny, 14.05.2021 - 15.05.2021, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

vzhledem k pandemické situaci si Vás dovoluji pozvat na náhradní termín 10. ročníku Severočeských algeziologických dnů. Sympozium se uskuteční v termínu 14.-15.5.2021 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

 

Hlavní témata sympozia budou zachována, a to: „Bolest – čím jsme za posledních 10 let prošli“,

„Novinky v invazivních algeziologických postupech“ a „Novinky ve farmakoterapii“.   

 

Těším se na setkání s Vámi v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem 

 

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie,

perioperační a intenzívní medicíny,

Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Krajská zdravotní, a.s.

Termín konání
14.05.2021 - 15.05.2021
Místo konání
Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem
Pořádá
BOS. org s. r. o.
Pod záštitou
Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Prezident sympozia
MUDr. Jan Procházka, Ph.D. – Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie,
perioperační a intenzívní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem,
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
Témata
Bolest – čím jsme za posledních 10 let prošli
Novinky v invazivních algeziologických postupech
Novinky ve farmakoterapii
Časový harmonogram
14.5.2021 – pátek
08.30 – 15.20 Registrace
09.30 – 11.00 Odborný program
11.00 – 11.20 Přestávka
11.20 – 13.00 Odborný program
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 15.20 Odborný program
19.00 – 24.00 Společenský večer

15.5.2021 – sobota
08.30 – 12.00 Registrace
09.00 – 10.20 Odborný program
10.20 – 10.40 Přestávka
10.40 – 11.40 Odborný program
10.40 – 11.50 Závěr sympozia
11.00 – 12.30 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.