10. severočeské algeziologické dny - NÁHRADNÍ TERMÍN viz níže, 20.03.2020 - 21.03.2020, Na základě mimořádného opatření MZ ČR byla akce v daném termínu zrušena. Náhradní termín konání je 13.-14.11.2020, viz níže v seznamu akcí

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

vzhledem k pandemické situaci si Vás dovoluji upozornit na náhradní termín konání 10. ročníku Severočeských algeziologických dnů. Sympozium se uskuteční v termínu 13.-14.11.2020 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

 

Hlavní témata sympozia budou zachována, a to: „Bolest – čím jsme za posledních 10 let prošli“,

„Novinky v invazivních algeziologických postupech“ a „Novinky ve farmakoterapii“.   

 

Těším se na setkání s Vámi v listopadu v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem 

  

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie,

perioperační a intenzívní medicíny,

Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Krajská zdravotní, a.s.

Informace najdete na webových stránkách akce: www.bos-congress.cz/sad2020

 

Termín konání
20.03.2020 - 21.03.2020