8. severočeské algeziologické dny, 23.03.2018 - 24.03.2018, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na 8. ročník Severočeských algeziologických dnů, které se budou konat 23. – 24. 3. 2018 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

 

Hlavními tématy sympozia budou „Bolesti pohybového ústrojí“ , „Novinky v invazivních algeziologických postupech“ a „Novinky ve farmakoterapii“.

 

Těším se na setkání s Vámi v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem

 

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny,

Ambulance bolesti, Neurochirurgická klinika, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.

Termín konání
23.03.2018 - 24.03.2018
Místo konání
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem
Témata
• Bolesti pohybového ústrojí
• Novinky v invazivních algeziologických postupech
• Novinky ve farmakoterapii