XVI. kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP a Slovenské spondylochirurgické společnosti SLS, 14.10.2018 - 16.10.2018, Brno

 

Na tuto akci se není možné přihlásit.

Online registrace byla zastavena. Registrace je možná v místě konání.