XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 13.09.2018 - 15.09.2018, Praha

 

Na tuto akci se není možné přihlásit.

Registrace byla uzavřena, další registrace bude k dispozici v místě konání sjezdu dne 12.9.18 od 15.00 hod.