XXXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, 12.04.2018 - 14.04.2018, Mikulov

 

Na tuto akci se není možné přihlásit.

Registrace on-line byla zastavena. Další registrace je možná v místě konání 12.4.2018 od 14:00 hodin.