VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí, 08.11.2017 - 10.11.2017, Praha

 

Na tuto akci se není možné přihlásit.

Registrace on-line byla zastavena. Další registrace pouze pro lékaře je možná v místě konání.