Akademie RADOSTI A NÁSTRAHY MODERNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU, 26.10.2020 - 26.01.2021, on-line

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní vzdělávací cyklus určený pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení. S ohledem na epidemiologickou situaci jsme se rozhodli na dobu nezbytně nutnou převést Akademie Dr.Max z podoby klasických kongresů do formátu online akademií. Aktuální vzdělávací cyklus věnujeme zdravotním potížím, které často bývají souhrnně označované jako civilizační choroby.

Společně s kolegy specialisty jsme pro Vás připravili šest 90minutových bloků věnovaných novinkám a trendům v intervenci civilizačních nemocí, které v každodenní praxi řešíme nejčastěji:

  • dyslipidemie
  • diabetes
  • antiagregace a antikoagulace
  • lidský mikrobiom
  • civilizační nemoci zažívacího traktu
  • dietní trendy a odborná výživová doporučení

Všechna uvedená témata Vám budou k dispozici ve formátu, který znáte z našich konferencí, tj. každý přednáškový blok obsahuje dvě online přednášky. Pro přiznání kreditů/bodů odborných společností je potřeba v závěru online přednášky úspěšně absolvovat pro každou z nich samostatný test.

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že Akademie i v této formě budou přínosné nejen pro Vás osobně, ale Vašim prostřednictvím následně i pro všechny Vaše pacienty.

Termín konání
26.10.2020 - 26.01.2021
Témata
Studium je rozděleno do šesti kapitol, z nichž každá obsahuje dvě 45minutové přednášky.

TUKY A ZDRAVÍ – téma posledních desetiletí, které je stále v pohybu
DIABETES – epidemiologická katastrofa, nebo tygr, kterého se daří zkrotit?
KREVNÍ SRÁŽLIVOST – klíčový regulátor vzniku i průběhu řady civilizačních onemocnění
MIKROBIOM – encyklopedie, kterou se učíme číst, chápat a používat
JÍDLO A TRÁVENÍ – zdroj potěšení, ale i starostí či utrpení
DIETY – labyrint slibů a nadějí, radostí i zklamání
Certifikáty o účasti
Tento webinář je zařazen do celoživotního vzdělávání lékárníků a jako takový bude registrován u České lékárnické komory – máme zažádáno o kreditní body.

Tento webinář je zařazen do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů jako takový bude registrována u České komory farmaceutických asistentů.

Tento webinář je zařazen do celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – máme zažádáno o kreditní body.

Tento webinář je zařazen do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako takový bude registrována u České asociace sester.
Organizační zajištění
tel: +420 475 207 082
+420 475 531 098
email: info@bos-congress.cz
www.bos-congress.cz

BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
Ústí nad Labem

IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.