XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY, 15.04.2021 - 17.04.2021, Praha

 

15.04.2021

14:00 - 20:00

Registrace

 
15:00 - 18:00

Workshop pro porodní asistentky a lékaře

Hruban L., Intrapartální monitorování plodu – hypoxie plodu – kazuistiky

 
15:00 - 17:00

Jednání výboru SPFM ČGPS ČLS JEP

 
17:00 - 18:00

Setkání výboru SPFM s regionálními perinatology

 
18:30 - 20:00

Společná pracovní večeře výboru SPFM s regionálními perinatology

 
20:00 - 22:00

Přípitek na uvítanou v budově Národního Muzea

16.04.2021

07:30 - 18:00

Registrace

 
08:00 - 18:00

Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury

 
08:00 - 08:45

Zahájení konference

Pařízek A.: Informace z výboru SPFM
Dort J.: Informace z výboru ČsNeo

 
08:45 - 10:25

BLOK I.

Koordinátoři: Velebil P., Plavka R., Krofta L., Ľubušký M.

1.

Česká republika – perinatologické výsledky - 20 min.

Velebil P.

 
2.

Současná neonatologie v České republice. Odkud a kam jdeme? - 20 min.

Plavka R.

 
3.

Role ultrazvuku v dnešní perinatologie a fetomaternální medicíně - 20 min.

Krofta L

 
4.

Dispenzární péče v těhotenství - 20 min.

Ľubušký M.

 
 
10:25 - 10:45

Přestávka na kávu

 
10:45 - 12:45

BLOK II.

Koordinátoři: Korbeľ M., Procházka M., Krofta L., Kacerovský M., Vlk R.

1.

Trofoblastická nemoc - 20 min.

Korbel M.

 
2.

Role genetiky v současné perinatologii a fetomaternální medicíně - 20 min.

Procházka M.

 
3.

Předčasný porod - 20 min.

Kacerovský M.

 
4.

Vícečetné těhotenství - 20 min.

Krofta L.

 
5.

Růstová restrikce plodu - 20 min.

Vlk R.

 
6.

Diskuse - 20 min.

 
 
12:45 - 13:45

Oběd, prohlídka posterů

 
13:45 - 15:46

BLOK III.

Koordinátoři: Binder T., Janků P., Hruban L., Šimetka O., Šimják P.

1.

Diabetes mellitus v těhotenství - 20 min.

Šimják P.

 
2.

Hypertenzní onemocnění v těhotenství - 20 min.

Šimetka O.

 
3.

Nejzávažnější hematologická onemocnění v těhotenství - 20 min.

Binder T.

 
4.

Preindukce/indukce vaginálního porodu - 20 min.

Hruban L.

 
5.

Hypoxie plodu - 20 min.

Janků P.

 
6.

Diskuse - 20 min.

 
 
15:45 - 18:45

BLOK IV. Volná sdělení

Koordinátoři: Bydžovská I., Korečko V., Koucký M., Michalec I., Vavřinková B. Prezentace á 7 minut + 3 minuty diskuse

1.

„Downův syndrom – o čem jsme zapomněli hovořit“ - 15 min.

Novotná M.

 
2.

Klinický význam rutinního ultrazvukového screeningu restrikce ve třetím trimestru gravidity - 10 min.

Benešová M.

 
3.

Těhotné s autoimunitním onemocněním – analýza Komplikací v ÚPMD - 10 min.

Hanulíková P.:

 
4.

Intrauterinní léčba sakrokokcygeálního teratomu plodu - 10 min.

Hašlík L.

 
5.

Poporodní pneumomediastinum a podkožní emfyzém - 10 min.

Havránek E.

 
6.

Hodnocení maternálních makrocikrulačních parametrů: zkušenosti s neinvazívním monitorem srdečního výdeje USCOM - 10 min.

Dudová A.

 
7.

Analýza císařských řezů pomocí Robsonovy klasifikace ve vybraných perinatologických centrech v ČR v roce 2019 a 2020 - 10 min.

Laštůvka Z., Korečko V.

 
8.

Biochemické markery kardiální a placentární dysfunkce v těhotenství s růstovou restrikcí plodu - 10 min.

Ondrová S.

 
9.

Císařský řez po laparoskopické hysterosakropexi – jeden z trendů v porodnictví? - 10 min.

Pilka R.:

 
10.

Extrémně dlouhá gravidita - 10 min.

Šmerdová M.

 
11.

Užití B-Lynchova kompresního stehu dělohy v léčbě hypotonie děložní při císařském řezu - 10 min.

Vávra K.

 
12.

Využití angiogenních faktorů v detekci pozdní formy fetální růstové restrikce (late-onset FGR) - 10 min.

Vojtěch J.

 
13.

Nepostupující porod v I. době porodní - 10 min.

Záhumenský J.

 
14.

Vaginální porod po 2SC - 10 min.

Miřátská P.

 
 
20:00 - 23:00

Společenský večer – projížďka lodí po Vltavě

17.04.2021

08:00 - 13:45

Registrace

 
08:00 - 13:45

Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury

 
08:30 - 11:00

BLOK V.

Koordinátoři: Pařízek A., Bláha J., Šimetka O., Kaščák P.

1.

Česká republika – perinatologické výsledky - 20 min.

Pařízek A.

 
2.

Extrakční metody v dnešním porodnictví - 20 min.

Šimetka O.

 
3.

Morbidně adherující placenta - 20 min.

Janků P.

 
4.

Císařský řez – postavení v dnešním porodnictví - 20 min.

Kaščák P.

 
5.

ČR – porodnická anestezie v roce 2020 - 20 min.

Bláha J.

 
6.

Peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK) - 20 min.

Pařízek A.

 
7.

Diskuse - 30 min.

 
 
11:00 - 11:30

Přestávka na kávu

 
11:30 - 13:10

BLOK VI.

Koordinátoři: Adámková V., Kvasnička J., Měchurová A. Hubáček P.

1.

Virové infekce v těhotenství - 20 min.

Hubáček P.

 
2.

Role antibiotik v dnešní perinatologii a fetomaternální medicíně - 20 min.

Adámková V.

 
3.

Trombembolická nemoc v perinatologii - 20 min.

Kvasnička J.

 
4.

Sepse v šestinedělí - 20 min.

Měchurová A.

 
5.

Diskuse - 20 min.

 
6.

Take home message - 35 min.

 
7.

Závěr konference - 5 min.

Pařízek A.


ZMĚNY V PROGRAMU VYHRAZENY