10. severočeské algeziologické dny, 13.11.2020 - 14.11.2020, Ústí nad Labem

 

13.11.2020

08:30 - 15:20

Registrace, prohlídka výstavy firem


O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH PROGRAMU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

 
09:30 - 11:00

BLOK I. – Novinky 1.

Předsedající: Kozák J.

1.

Vývoj nefarmakologické léčby bolesti - 15 min.

Rokyta R. - Univerzita Karlova,3 LF, Ústav Fyziologie Praha

 
2.

Aktuální pohled na léčbu neuropatické bolesti - 30 min.

Kozák J. - FN Motol, Praha

 
3.

Chronická bolest – následek cévní mozkové příhody - 15 min.

Vondráčková D. - IPVZ, Nerochirurgie a neuroonkologie ÚVN

 
4.

Hrozí v České republice opioidní krize - 15 min.

Vrba I. - Nemocnice na Homolce Praha

 
 
11:00 - 11:20

Přestávka

 
11:20 - 13:00

BLOK II. – Novinky 2.

Předsedající: Hřib R.

1.

Srovnání britské a české algeziologie – zkušenosti z klinické praxe - 15 min.

Popperová N. - Algeziologická ambulance, Algomed s.r.o.

 
2.

Fasciální prostory na krku - 15 min.

Nalos D. - Krajská zdravotní MN

 
3.

Pozice interfasciálních blokád v léčbě chronické bolesti - 15 min.

Lejčko J. - FN Plzeň

 
4.

Bolest je nevyhnutelnost, utrpení je volba - 15 min.

Cvrček P. - Nemocnice Jihlava, p. o.

 
5.

Léčebné konopí – novinky 2020 - 15 min.

Hřib R. - FN u svaté Anny v Brně

 
 
13:00 - 14:00

Oběd

 
14:00 - 17:00

Schůze Výboru SSLB

 
14:00 - 15:20

BLOK III. – Neurochirurgie bolesti

Předsedající: Sameš M.

1.

Výsledky dotazníkové studie hodnotící výsledky a timing mikrovaskulární dekomprese u neuralgie trigeminu - 15 min.

Sameš M. - Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

 
2.

Endoskopické operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky - 15 min.

Máca K., Smrčka M. – Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno Bohunice

 
3.

Rekonstrukční možnosti poraněného brachiálního plexu - 15 min.

Humhej I. - Neurochirurgická klinika FZS UJEP

 
4.

Operace pro degenerativní onemocnění páteře – čím jsme za posledních deset let prošli a co můžeme v příštích deseti letech čekat - 15 min.

Steindler J. - FN Motol

 
 
15:20 - 15:30

Závěr jednacího dne

14.11.2020

08:30 - 12:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
09:00 - 10:20

BLOK IV. – Bolest a duše

Předsedající: Zemanová P.

1.

Duše a bolest - 15 min.

Šestáková B. - FN Plzeň, ČMPS

 
2.

Životní spokojenost a bolest - 15 min.

Raudenská J. - FN Motol

 
3.

Kvalita života a bolest - 15 min.

Javůrková A. - FNKV

 
4.

Adiktolog a psychiatr - léčba závislostí v praxi - 15 min.

Zemanová P. - K. z. Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice

 
 
10:20 - 10:40

Přestávka

 
10:40 - 11:40

BLOK V. – Novinky 3

Předsedající: Procházka J.

1.

Lze v blízké budoucnosti očekávat nové léky pro léčbu bolesti? - 15 min.

Málek J. - 3. LF UK Praha

 
2.

Co přineslo 10 let – kazuistiky - 15 min.

Hrubešová J. – FN HK

 
3.

Opioidy indukovaná obstipace – co je nového? - 15 min.

Procházka J. - Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

 
 
11:40 - 11:50

Závěr sympozia