XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny, 02.04.2020 - 04.04.2020, Praha

 

02.04.2020

14:00 - 20:00

Registrace

 
15:00 - 18:00

Workshop pro porodní asistentky a lékaře

 
15:00 - 17:00

Jednání výboru SPFM ČGPS ČLS JEP

 
17:00 - 18:00

Setkání výboru SPFM s regionálními perinatology

 
19:00 - 20:00

Společná pracovní večeře výboru SPFM s regionálními perinatology

 
20:00 - 22:00

Přípitek na uvítanou v budově Národního Muzea

03.04.2020

07:30 - 18:00

Registrace

 
08:00 - 18:00

Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury

 
08:00 - 08:45

Zahájení konference

Pařízek A.: Informace z výboru SPFM
Dort J.: Informace z výboru ČsNeo

 
08:45 - 10:20

Blok I:

Koordinátoři: Velebil P., Plavka R., Krofta L., Ľubušký M.

1.

Česká republika – perinatologické výsledky - 20 min.

Velebil P.

 
2.

Současná neonatologie v České republice. - 20 min.

Plavka R.

 
3.

Role ultrazvuku v dnešní perinatologie a fetomaternální medicíně - 20 min.

Krofta L.

 
4.

Role ultrazvuku v dnešní perinatologie a fetomaternální medicíně - 20 min.

Krofta L.

 
5.

Dispenzární péče v těhotenství - 20 min.

Ľubušký M.

 
6.

Diskuze - 20 min.

 
 
10:25 - 10:45

Přestávka na kávu

 
10:45 - 12:45

Blok II.

Koordinátoři: Korbeľ M., Procházka M., L. Krofta, Kacerovský M., Vlk R.

1.

Trofoblastická nemoc - 20 min.

Korbel M

 
2.

Role genetiky v současné perinatologii a fetomaternální medicíně - 20 min.

Procházka M.

 
3.

Předčasný porod - 20 min.

Kacerovský M.

 
4.

Vícečetné těhotenství - 20 min.

Krofta L.

 
5.

Růstová restrikce plodu - 20 min.

Vlk R.

 
6.

Diskuze - 20 min.

 
 
12:45 - 13:45

Oběd, prohlídka posterů

 
13:45 - 15:45

Blok III.

Koordinátoři: Binder T., Janků P., Hruban L.., Šimetka O., Šimják P.

1.

Diabetes mellitus v těhotenství - 20 min.

Šimják P.

 
2.

Hypertenzní onemocnění v těhotenství - 20 min.

Šimetka O.

 
3.

Nejzávažnější hematologická onemocnění v těhotenství - 20 min.

Binder T.

 
4.

Preindukce/indukce vaginálního porodu - 20 min.

Hruban L.

 
5.

Hypoxie plodu - 20 min.

Janků P.

 
6.

Diskuze - 20 min.

 
 
15:45 - 18:45

Blok IV.: Volná sdělení

Koordinátoři: Bydžovská I., Korečko V., Koucký M., Michalec I., Vavřinková B.
Prezentace á 10 minut

04.04.2020

08:00 - 13:45

Registrace

 
08:00 - 13:45

Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury

 
08:30 - 11:00

Blok V.

Koordinátoři: Pařízek A., Bláha J., Šimetka O., Kaščák P.

1.

Česká republika – perinatologické výsledky - 20 min.

Pařízek A.

 
2.

Extrakční metody v dnešním porodnictví - 20 min.

Šimetka O.

 
3.

Morbidně adherující placenta - 20 min.

Janků P.

 
4.

Císařský řez – postavení v dnešním porodnictví - 20 min.

Kaščák P.

 
5.

ČR – porodnická anestezie v roce 2020 - 20 min.

Bláha J.

 
6.

Peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK) - 20 min.

Pařízek A.

 
7.

Diskuse - 30 min.

 
 
11:00 - 11:30

Přestávka na kávu

 
11:30 - 13:10

Blok VI.

Koordinátoři: Adámková V., Kvasnička J., Měchurová A. Hubáček P.

1.

Virové infekce v těhotenství - 20 min.

Hubáček P.

 
2.

Role antibiotik v dnešní perinatologii a fetomaternální medicíně - 20 min.

Adámková V.

 
3.

Trombembolická nemoc v perinatologii - 20 min.

Kvasnička J.

 
4.

Sepse v šestinedělí - 20 min.

Měchurová A.

 
5.

Diskuze - 20 min.

 
 
13:10 - 13:45

Take home message

 
13:45 - 13:50

Závěr konference

Pařízek A.