59. OTOLOGICKÝ DEN, 05.12.2019, Ostrava

 

05.12.2019

08:00 - 16:00

Registrace

 
09:00 - 09:15

Zahájení konference

 
09:15 - 10:45

Kulatý stůl - Sluchová trubice

P. Komínek

1.

Možnosti vyšetření sluchové trubice - 10 min.

L. Školoudík, Hradec Králové

 
2.

Obstrukce sluchové trubice - 10 min.

M. Jurovčík, Praha

 
3.

Léčba obstrukce sluchové trubice - 10 min.

M. Formánek, Ostrava

 
4.

Audiometrické a otomikroskopické nálezy u dětí 10 let po zavedení TVT - 10 min.

I. Bártová, Pardubice

 
5.

Patulózní sluchová trubice - 10 min.

K. Zeleník, Ostrava

 
6.

Sluchová trubice při změnách tlaku - 10 min.

M. Hájek, Ostrava

 
7.

Diskuze

 
 
10:45 - 11:45

Plenární schůze ČSORLCHHK ČLS JEP, výsledky voleb do výboru a revizní komise

 
11:45 - 13:00

Oběd

 
13:00 - 13:45

Pro/Con debata – Endoskopická ušní chirurgie

V. Chrobok

1.

R. Salzman, Olomouc versus J. Bouček, Praha

 
 
13:45 - 15:25

Volná sdělení

J. Skřivan, K. Zeleník

1.

Chyby a omyly screeningu sluchu novorozenců v České republice. Jak dále? - 8 min.

V. Chrobok, J. Dršata, P. Komínek, Hradec Králové, Ostrava

 
2.

Endolymfatický hydrops v MR zobrazení - 8 min.

J. Dědková, V. Chrobok, Z. Bělobrádek, J. Tintěra, Hradec Králové

 
3.

Fúze pooperačního DWI MR a HRCT v detekci a lokalizaci recidivy cholesteatomu středního ucha - 8 min.

T. Bakaj, R. Salzman, Olomouc

 
4.

Sledování prosperity dítěte se sluchovou vadou - 8 min.

L. Černý, Praha

 
5.

Výskyt převodních poruch sluchu u dětí s rizikem nedonošenosti - 8 min.

O. Dlouhá, Praha

 
6.

Rehabilitace jednostranné hluchoty pomocí implantabilního systému pro přímé kostní vedení – Bonebridge - 8 min.

M. Veselý, B. Gál, Brno

 
7.

Typy elektrod kochleárních neuroprotéz - 8 min.

J. Skřivan, Praha

 
8.

Výsledky po 10 letech u dětí operovaných pro cholesteatom na ORL oddělení SN v Opavě 2003-2008 - 8 min.

R. Lenert, Opava

 
 
15:25 - 15:30

Zakončení konference