SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, 28.03.2019 - 30.03.2019, Žatec

 

29.03.2019

08:00 - 13:00

Registrace

 
 
08:30 - 10:40

Odborný program

 
1.

Úvodní slovo - 5 min.

Ježek D. – Žatec

 
2.

FCI-současná realita - 20 min.

Homola J., Homola P. – Ústí nad Labem

 
3.

Méně známé fetální anatomické struktury v ultrazvukovém obraze - 15 min.

Hynek M. - Ústí nad Labem

 
4.

Screening vrozených vad v prvním trimestru - přehled a zajímavé kazuistiky - 30 min.

Frisová V. - Praha

 
5.

Ultrazvuková diagnostika VVV dělohy a jejich embryologie - 15 min.

Hynek M. - Ústí nad Labem

 
6.

Screening vrozených vad ve druhém trimestru - přehled a zajímavé kazuistiky - 30 min.

Frisová V. - Praha

 
 
10:40 - 11:00

Přestávka

 
 
11:00 - 12:45

Odborný program

 
1.

Role metforminu v léčbě diabetu v těhotenství - 15 min.

Špálová I., Bartášková D. – Praha

 
2.

Přehled prenatálního záchytu VVV na Oddělení lékařské genetiky Masarykovy - 15 min.

Laštůvková J. - Ústí nad Labem

 
3.

UZ krku - 15 min.

Cihlář F. - Ústí nad Labem

 
4.

Negynekologické nálezy na UZ břicha a pánve - 15 min.

Cihlář F. - Ústí nad Labem

 
5.

Jak přežít ve zdraví klimakterium své pacientky. Pohled endokrinologa - 15 min.

Jenšovský J.

 
6.

SWISS MEDICAL: Právní ochrana lékařů – gynekologů - 30 min.

Málková P.

 
 
12:45 - 12:50

Závěr jednacího dne

 

30.03.2019

08:30 - 13:00

Registrace

 
 
09:00 - 09:55

Odborný program

 
1.

Ascites plodu nejasné etiologie- kazuistika - 15 min.

Kníže M. - Praha

 
2.

Krytá ruptura DDS po spontánním porodu v jizvě po předchozí SC - 15 min.

Mitringová J., Ježek D., Gerych P. - Žatec, Ústí nad Labem

 
3.

Sonografické vyšetření močového systému plodu – kazuistiky - 15 min.

Laubová J. - Ústí nad Labem

 
 
09:55 - 10:15

Přestávka

 
 
10:15 - 11:25

Odborný program

 
1.

Štítná žláza - možné UZ změny v průběhu těhotenství - 15 min.

Zeman M. - Ústí nad Labem

 
2.

Management sentinelové uzliny u karcinomu endometria - 15 min.

Chrpa J., Vančo M., Blšťák I., Krousová Z. - Ústí nad Labem

 
3.

Vybrané problémy medicínského práva v gynekologii - 30 min.

Burianek A. – Praha

 
 
11:25 - 11:30

Závěr sympozia