XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - ŠTEMBEROVY DNY, 11.04.2019 - 13.04.2019, Valeč

 

11.04.2019

14:00 - 20:00

Registrace

 
15:00 - 18:00

Workshop pro porodní asistentky a lékaře

Téma: „ Hypoxie plodu“
Garant: MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.

 
14:00 - 17:00

Jednání výboru SPFM

 
17:00 - 18:00

Setkání výboru SPMF s krajskými perinatology

12.04.2019

07:30 - 18:00

Registrace

 
08:00 - 08:30

Zahájení konference

Kacerovský: Informace z výboru SPFM
Dort: Informace z výboru ČsNeo

 
08:30 - 10:00

Blok I: Ukazatelé péče o plod, matku a dítě v ČR a SR

Koordinátoři: Kacerovský, Měchurová, Peschout

1.

Analýza výsledků perinatální péče v ČR za rok 2018 - 20 min.

Velebil

 
2.

Analýza výsledků neonatologické péče v ČR za rok 2018 - 20 min.

Plavka

 
3.

Mateřská mortalita v ČR za rok 2018 - 15 min.

Velebil

 
4.

Pozdní morbidita extrémně a velmi nedonošených novorozenců - 15 min.

Zoban

 
5.

Analýza perinatální a mateřské mortality v SR za rok 2017 - 20 min.

Korbel

 
 
10:00 - 10:30

Přestávka na kávu

 
10:30 - 12:30

Blok II: Těhotenství ve vyšším věku I.

Koordinátoři: Janků, Ľubušký, Pařízek

1.

Těhotenství ve vyšším věku (key note lecture) - 40 min.

Velebil

 
2.

Koncepce u žen ve vyšším věku - 20 min.

Machač

 
3.

Riziko časných těhotenských ztrát ve vyšším věku - 20 min.

Matura

 
4.

Vrozené vývojové vady plodu a vyšší věk těhotné ženy - 20 min.

Procházka

 
5.

Těhotenství s velkým časovým odstupem - 20 min.

Binder

 
 
12:30 - 13:30

PŘESTÁVKA NA OBĚD, PROHLÍDKA POSTERŮ

 
13:30 - 15:40

Blok III: Těhotenství ve vyšším věku II.

Koordinátoři: Binder, Procházka, Velebil

1.

Riziko komplikací u těhotných žen starších 40 let, kazuistiky - 30 min.

Měchurová, Křepelka

 
2.

Předčasný porod u těhotných žen ve vyšším věku - 20 min.

Kacerovský

 
3.

Preeklampsie a růstová restrikce plodu u těhotných žen ve vyšším věku - 20 min.

Ľubušký

 
4.

Riziko mrtvorozenosti u těhotných žen ve vyšším věku - 20 min.

Vlk

 
5.

Management ideální prenatální péče u těhotné ženy ve vyšším věku - 20 min.

Janků

 
6.

Management vedení porodu u těhotné ženy ve vyšším věku - 20 min.

Pařízek

 
 
15:40 - 16:00

Přestávka na kávu

 
16:00 - 18:00

Blok IV: Volná sdělení

1.

Vývoj vekovej štruktúry rodičiek a pôrodnej váhy plodov za posledných 18 rokov na II. Gynekologicko pôrodníckej klinike LF UK podľa jednotlivých skupín Robsonovej klasifikácie; Vplyv veku matky a pôrodnej váhy plodu na frekvenciu cisárskych rezov v - 10 min.

Záhumenský

 
2.

Rodičky vyššího věku v Krajské nemocnici v Liberci - 10 min.

Zemanová

 
3.

Ekonomické aspekty perinatologické péče ve vyšším věku - 10 min.

Lajtman

 
4.

Analýza císařských řezů pomocí Robsonovy klasifikace ve vybraných perinatologických centrech ČR za rok 2018 - 10 min.

Korečko

 
5.

Perinatologické výsledky u těhotenství komplikovaných eklampsií – analýza případů z let 2008-2018 - 10 min.

Solárová

 
6.

Extrémní hodnoty poměru sFlt/PlGF a jejich souvislost s rozvojem závažných těhotenských komplikací a nutností ukončení těhotenství - 10 min.

Miřatská

 
7.

PCR vs. ACR v diagnostice proteinurie těhotných s podezřením na preeklampsii - 10 min.

Fousek

 
8.

Profylaktická okluze hypogastrických arterií při císařském řezu u poruch placentace - 10 min.

Huml

 
9.

Výsledky Centra fetální medicíny za období 2012-2018 - 10 min.

Hašlík

 
10.

Nízké sérové koncentrace manan vázajícího lektinu jsou spojeny s rizikem kratšího trvání těhotenství a nižší porodní hmotností novorozenců - 10 min.

Koucký

 
11.

Péče o těhotné ženy se systémovým autoimunitním onemocněním v ÚPMD - 10 min.

Hanulíková

 
12.

Nádory trávicího traktu v těhotenství – soubor kazuistik - 10 min.

Vinklerová

 
 
20:00 - 00:00

Společenský večer

13.04.2019

08:00 - 13:00

Registrace

 
08:30 - 10:30

Blok V: Těhotenství ve vyšším věku III.

Koordinátoři: Bydžovská, Huml, Korečko

1.

Starší rodička v horizontu 40 let - 20 min.

Roztočil

 
2.

Těhotenství ve vyšším věku na Slovensku - 20 min.

Kaščák

 
3.

Těhotenství ve vyšším věku – pohled porodní asistentky - 20 min.

Kameníková

 
4.

Těhotenství ve vyšším věku – pohled internisty - 20 min.

Krejčí

 
5.

Těhotenství ve vyšším věku – pohled psychologa - 20 min.

Krámská

 
6.

Těhotenství ve vyšším věku – pohled neonatologa - 20 min.

Kantor

 
 
10:30 - 11:00

Přestávka na kávu

 
11:00 - 12:40

Blok VI: Doporučené postupy a různé

Koordinátoři: Kacerovský, Pařízek, Procházka

1.

DP - Zásady dispenzární péče v těhotenství - 20 min.

Ľubušký

 
2.

DP - Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální - 20 min.

Ľubušký

 
3.

DP - Management hypertenzních onemocnění v těhotenství - 20 min.

Vlk

 
4.

Komplikace domácích porodů – aktuální data - 20 min.

Křepelka

 
5.

Vývoj perinatologie na Vysočině - 20 min.

Peschout

 
 
12:40 - 12:50

Závěr konference

 
12:50 - 14:00

Oběd