XXIII. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN, 12.10.2012, Krajský úřad Ústeckého kraje

 

12.10.2012

08:30 - 09:30

Registrace, prohlídka výstavy firem, občerstvení

 
09:30 - 12:00

''NEMOCNÉ OKO V NEMOCNÉM TĚLE''

ZAHÁJENÍ - Liehneová I.

1.

KARDIOLOGIE - Kardiopulmonální resuscitace, stále akutální, stále aktualizovaná

Bednářová J.
Emergency, Masarykova nemocnice o.z.,KZ a.s.,Ústí nad Labem

 
2.

METABOLISMUS - Léčba VPMD ?......prevence

Pešková H.
Privátní oční ambulance, Praha

 
3.

ENDOKRINOLOGIE - Endokrinní orbitopatie

Karlovská S.
Oční oddělení, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem

 
4.

Oční problematika dětské endokrinologie

KrásnýJ., Lebl J.,
Oční Klinka FNKV a Dětská klinika 2.LF. UK, Praha

 
5.

NEFROLOGIE - Choroby ledvin a okulo-renální syndromy

Sosna T., Fialová V., Teplan V.
Oční oddělení Thomayerova nemocnice, Praha

 
6.

DERMATOLOGIE - Autoimunitní bulózní dermatózy

Hrnčíř E.
Dermatovenerologické oddělení, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s. Ústí nad Labem

 
7.

Oční jizevnatý pemfigoid

Andrenacciová E., Liehneová I.
Oční oddělení, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem

 
8.

REVMATOLOGIE - Komplikovaná katarakta u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou

Hložánek M.
Oční klinika dětí a dospělých, FN Motol, Praha

 
9.

Multifokální chorioretinitida -kazuistika

Koupa T., Liehneová I., Brychtová I., Říhová E.
Oční oddělení, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem
Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid, Oční klinika VFN a 1.LFUK, Praha

 
10.

"Azarga a léčba glaukomu" - prezentace firmy Alcon

MUDr. Jara Hornová, CSc.

 
 
12:00 - 13:00

O B Ě D

 
13:00 - 15:00

Odpolední blok přednášek

1.

NEUROOFTALMOLOGIE -Náhodný nález papiledému - kazuistika

Bělohlávková K.
Oční oddělení, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem

 
2.

Atrofie zrakového nervu

Klapuchová D.
Oční oddělení, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem

 
3.

ONKOLOGIE - Nádory metastazující do oka

Rejholcová D., Andrenacciová E.
Oční oddělení, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem

 
4.

DIABETOLOGIE - Projevy sekundárního neovaskulárního glaukomu u diabetiku na předním segmentu oka

Procházková L., Závorková M.
Oční oddělení, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem

 
5.

Diabetický makulární edém - léčba anti VEGF - kazuistika

Hovorka M.
Oční oddělení, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem

 
6.

Nové postupy v léčbě makulárního edému při venosní okluzi

Závorková M., Procházková L.
Oční oddělení, Masarykova nemocnice o. z., KZ a. s., Ústí nad Labem

 
7.

IMUNOLOGIE - Oční toxoplazmóza pohledem oftalmologa a imunologa

Sušický P., Richter J.,
Oční klinika UVN,Praha
Imunologické pracoviště, Zdravotní ústav, Ústí n.L

 
8.

Glaukom a zvýšený episklerální venosní tlak - kazuistika

Svobodová M., Liehneová I.
Oční oddělení, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem

 
9.

GLAUKOM - Normotenzní glaukom – strategie léčby

Liehneová I.
Oční oddělení, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem

 
 
15:30 - 15:35

ZÁVĚR SYMPOZIA

Diskuze bude probíhat po ukončení jednotlivých bloků přednášek.