5. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM , 31.05.2024, Praha

 

31.05.2024

07:30 - 16:30

Registrace

 
08:20 - 08:30

Zahájení symposia

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Klézl. CSc.

 
08:30 - 09:45

BLOK I.

J. Štulík, Z. Klézl

1.

Komplikace ve spondylochirurgii – úvod do problematiky - 15 min.

Zdeněk Klézl, Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze

 
2.

Úrazy - 15 min.

Petr Vaněk, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

 
3.

Tumory páteře - 15 min.

Jan Štulík, Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze

 
4.

Degenerativní krční páteř - 15 min.

Richard Chaloupka, Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
5.

Degenerativní T-L páteř - 15 min.

Jan Ciencala, Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
 
09:45 - 10:15

Přestávka na kávu

 
10:15 - 12:00

BLOK I.

J. Štulík, Z. Klézl

1.

Záněty páteře - 15 min.

Josef Včelák, Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ, FN Bulovka, Praha

 
2.

Deformity páteře - 15 min.

Martin Repko, Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
3.

Minimálně invazivní výkony na páteři - 15 min.

Lumír Hrabálek, Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

 
4.

Komplikace navigovaných výkonů - 15 min.

Petr Vachata, Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 
5.

Komplikace endoskopických výkonů - 15 min.

Tomáš Hosszú, Neurochirurgická klinika, FN Hradec Králové

 
 
11:30 - 12:00

Diskuse

 
12:00 - 13:00

Oběd

 
13:00 - 14:20

BLOK II.

J. Štulík, Z. Klézl, M. Repko, P. Vaněk

1.

Problematika pooperační parézy C5 - 8 min.

Petr Vachata, Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 
2.

Osteoporotické zlomeniny, úskalí junkční kyfotizace - 8 min.

Jakub Ježek, Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

 
3.

Vliv malnutrice na pacienta a jeho hojení - 8 min.

Tomáš Brož, Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Pardubice

 
4.

Fraktura L2, vše špatně - 8 min.

Jaroslav Belatka, Klinika ortopedie a traumatologie LF UK a FN Plzeň

 
5.

Cizí těleso v ráně po ACDF - 8 min.

Přemysl Stejskal, Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

 
6.

Poranění vertebrální arterie v subaxiální oblasti - 8 min.

David Bludovský, Neurochirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

 
7.

Raritní komplikace endoskopické extrakce hernie disku L3-4 - 8 min.

Roman Kostyšyn, Spondylochirurgické oddělení, Neurochirurgická klinika, FN Hradec Králové

 
8.

Selhání zadní stabilizace torakolumbální páteře - 8 min.

Tomáš Wanek, Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

 
9.

Komplikace z podcenění poranění C2 - 8 min.

Petr Nesnídal, Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

 
10.

Perforace jícnu při ACDF - 8 min.

Jan Lodin, Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 
 
14:20 - 14:40

Přestávka na kávu

 
14:20 - 16:30

BLOK III.

J. Ciencala, L. Hrabálek, P. Vachata, J. Včelák

1.

Komplikace při ošetření krčního epiduralního empyemu - 8 min.

Jiří Chrobok, Neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha

 
2.

Problematika epidurálního abscesu - 8 min.

Roman Kučera, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

 
3.

Atypický recidivující spinální meningiom - 8 min.

Vladimír Přibáň, Neurochirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

 
4.

Cizí těleso jako komplikace navigované fixace - 8 min.

Patrik Jurek, Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

 
5.

Zadní monosegmentální ošetření poranění T-L páteře - 8 min.

Jan Soukup, Ortopedická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 
6.

Dekubit jako zásadní komplikace míšního poranění - 8 min.

Jiří Kříž, Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK
a FN Motol v Praze

 
7.

Komplikace RHB po operaci traumatické ruptury disku C2/3 - 8 min.

Pavel Trávníček, Neurochirurgická klinika, FN Hradec Králové

 
8.

Komplikace u dlouhých stabilizací - 8 min.

David Buzek, Oddělení chirurgie páteře, Karvinská hornická nemocnice, a.s.

 
9.

Komplikácie lumbalnej medzitelovej fúzie - 8 min.

Martin Cmorej, Neurochirurgická klinika, Univerzitná nemocnica Martin

 
10.

Paraparéza a porucha přizpůsobení - 8 min.

Jana Táborská, Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, 2. LF UK a FN Motol v Praze

 
11.

Komplikace zadní stabilizace zlomeniny A3 - 8 min.

Kadzhik Petrosian, Ortopedická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 
12.

Normotenzní hydrocefalus po fúzních výkonech na páteři - 8 min.

Petr Skalický, Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, 2. LF UK a FN Motol v Praze

 
 
16:30 - 16:40

Závěr symposia

 
20:00 - 00:00

Společenská večere – Šternberský palác