Záznam odborného programu XXXI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 2023, 21. - 23. 9. 2023 Hradec Králové, 23.10.2023 - 30.06.2024, Hradec Králové

 

23.10.2023

01:00 - 00:00

PROGRAMOVÉ BLOKY

VELKÝ SÁL
01 SÍTNICE I.
02 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SJEZDU
03 PEDOOFTALMOLOGIE
04 UVEITIDY A ONKOLOGIE
05 SÍTNICE II.
06 GLAUKOM
07 PLASTIKY A TRAUMATA
08 VARIA
09 REFRAKCE
10 KATARAKTA III.

MALÝ SÁL
11 KATARAKTA I.
12 Nesprávné diagnostické postupy, aneb lze se poučit z vlastních chyb?
13 ROHOVKA
14 KATARAKTA II.
15 Symposium ČSRKCH
16 Co vy na to, kolegové? XXIV. Pokračování
17 Updates in Ophthalmology – A Canadian Perspectives
18 Americko-Evropský kongres oční chirurgie (AECOS), inovace v oční chirurgii
19 NEUROOFTALMOLOGIE