Záznam odborného programu XXIX. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Praha 2021, 20.12.2021 - 30.06.2022, Záznam sjezdu Praha 2021

 

29.06.2022

01:00 - 01:01

PROGRAMOVÉ BLOKY

KATARAKTA – Varia
SÍTNICE – Konzervativní a antiVEGF terapie
VĚDA A VÝZKUM V OFTALMOLOGII
KATARAKTA – Operační techniky
ONKOLOGIE
PEDOOFTALMOLOGIE
TRANSPLANTACE ROHOVKY
UVEITIDY
SÍTNICE – Konzervativní terapie a genetika
GLAUKOM - Chirurgická léčba
PLASTIKY
SÍTNICE - Chirurgie a traumata
KATARAKTA – Nitrooční implantáty
NEUROOFTALMOLOGIE A ORBITA
ROHOVKA – Varia