11. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 25.03.2022 - 26.03.2022, Ústí nad Labem

 

25.03.2022

08:00 - 17:00

Registrace

 
09:00 - 09:10

Úvodní slovo – Procházka J.

 
09:10 - 10:40

BLOK I. Bolesti zad I.

Předsedající: Lejčko J.

1.

1. Intervenční diagnostika bolestí zad a endoskopické ošetření ploténky - 25 min.

Tirpák R., Europainclinics, Praha

 
2.

Kryoanalgezie – indikace u chronické bolesti

Lejčko J. – FN Plzeň

 
3.

3. SI denervace systémem Simplicity III – naše zkušenosti

Michálek P., KARIM, VFN a 1. LF UK, Praha

 
4.

Failed back surgery syndrome v současné době

Vrba I., Nemocnice na Homolce, Praha

 
 
10:40 - 11:00

Přestávka

 
11:00 - 12:40

BLOK I. Stimulace I. + Farmakoterapie

Předsedající: Kozák J.

1.

Využití patofyziologických poznatků při léčebném využití neuromodulačních metod

Rokyta R.1, Fricová J., 13.LF UK, Ústav fyziologie Praha, 2 VFN a 1.LF UK, Praha

 
2.

Indikace neurostimulací

Kozák J., FN Motol, Praha

 
3.

Farmakologie bolestí zad

Fricová J., VFN a 1.LF UK, Praha

 
4.

Postavení LP Fenroo v léčbě průlomové bolesti

Fricová J., VFN a 1.LF UK, Praha

 
5.

Dlouhodobé zkušenosti s LP Zaldiar v léčbě bolesti

Lejčko J. – FN Plzeň

 
 
12:40 - 14:00

Oběd

 
14:00 - 15:45

BLOK III. Stimulace II. + Intervence

Předsedající: Fricová J.

1.

Fricová: Neinvazívní stimulace mozku

Fricová J., VFN a 1.LF UK, Praha

 
2.

Implantace Brindleyho stimulátoru u pacienta s transversální míšní lézí

Hejčl A1., Ženíšek J.2, Sameš M.3, 1Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem,
2Nemocnice Jihlava, 3Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

 
3.

Hypofysektomie pomocí Lekcellova gammanože u pacientů s diseminovaným nádorovým onemocněním

May J., Nemocnice Na Homolce, Praha

 
4.

Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem v léčbě bolesti – aktuální stav poznání a výzvy do budoucna - 45 min.

Slovák M., 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 
 
16:00 - 17:30

Prohlídka nově vybudovaného Centra léčby chronické bolesti v Pavilonu T, Masarykovy nemocnice

V 16.00 hodin bude zajištěna autobusová doprava od Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem a zpět.

26.03.2022

08:00 - 13:00

Registrace

 
09:00 - 10:40

BLOK IV. Pooperační bolest

Předsedající: Málek J.

1.

Nová doporučení ČSARIM pro léčbu akutní pooperační bolesti

Málek J., 3. LF UK Praha

 
2.

Pooperační analgezie u operací na páteři

Nalos D., Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

 
3.

Neobvyklá komplikace léčby bolestí zad

Kurzová A., 3. LF UK a FNKV, Praha

 
4.

Léčba bolestí za COVIDu

Trnka J., Nemocnice Sokolov

 
5.

Bolesti dolních zad – střípky poznání

Maršálek P., Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

 
 
10:45 - 11:00

Přestávka

 
11:00 - 12:40

BLOK V. Bolesti zad II.

Předsedající: Procházka J.

1.

Léčebné konopí a řízení motorového vozidla

Trnka J., Nemocnice Sokolov

 
2.

Netypická příčina bolestí zad?

Hrubešová J., FN Hradec Králové

 
3.

Psychologická rehabilitace při VAS, pooperační péče

Šestáková B., FN Plzeň, ČMPS

 
4.

Duchovní rozměr bolesti

Jonczy, R., Krajská zdravotní, a.s.

 
5.

Není nad vlastní zkušenosti, aneb jak je dobré být algeziologem

Procházka J., Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

 
 
12:45 - 13:00

Zakončení sympozia

 
13:00 - 14:00

Oběd