Jarní osvěžení v pediatrii, 20.03.2021, on-line do 20.06.2021

 
Termín konání
20.03.2021
Místo konání
„Hybridní“ on-line forma
Pořádá
BOS. org s.r.o.
Odborné zajištění
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - přednosta Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykovy nemocnice o. z. a Krajské zdravotní, a. s.,
Ústí nad Labem
Témata
7 novinek, které byste měli vědět z jednotlivých pediatrických subspecializací
• Akutní stavy
• Neonatologie
• Dětská psychiatrie
• Revmatologie
• ORL
• Stomatologie
• Virové onemocnění u dětí
Časový harmonogram
09.00 – 10.25 Odborný program
10.25 – 10.50 Firemní novinky
10.50 – 11.00 Přestávka
11.00 – 12.40 Odborný program
12.40 – 13.10 Firemní novinky
13.10 – 13.30 Polední přestávka
13.30 – 17.15 Workshopy
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Certifikáty budou zaslány po skončení akce.