Podzimní osvěžení v pediatrii, 24.10.2020, Praha

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé dětského lékařství,

 

zveme Vás do Prahy na 1. ročník "Podzimní osvěžení v pediatrii".

Připravili jsme pro Vás program nabitý novinkami z dětského lékařství a 6 blízkých oborů. Stručně, jasně, s dopadem na pediatrickou praxi.

 

Těšíme se na Vás

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.                

přednosta Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykovy nemocnice o. z. a Krajské zdravotní, a. s., Ústí nad Labem

Termín konání
24.10.2020
Místo konání
Don Giovanni Hotel Prague
Vinohradská 157a
130 20 Praha
Pořádá
BOS. org s.r.o.
Pod záštitou
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborné zajištění
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - přednosta Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykovy nemocnice o. z. a Krajské zdravotní, a. s.,
Ústí nad Labem
Témata
7 novinek, které byste měli vědět z jednotlivých pediatrických subspecializací
• Akutní stavy
• Neonatologie
• Dětská psychiatrie
• Revmatologie
• ORL
• Stomatologie
• Virové onemocnění u dětí
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení akce.
Organizační zajištění
SEKRETARIÁT
BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE
Mgr. Eva Černá
Tel.: +420 475 214 224
E-mail: cerna@bos-congress.cz

REGISTRACE
Alena Fraňková
Tel.: +420 475 207 082
Tel.: +420 475 531 098
E-mail: info@bos-congress.cz

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733
IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876