XII. liberecký pediatrický den, 28.03.2020, Liberec

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na XII. liberecký pediatrický den.

Těšíme se na společné setkání a doufáme, že Vás prezentované příběhy našich dětských pacientů zaujmou a budou přínosem pro praxi.

 

Za organizátory

  

MUDr. Martin Kuchař        

primář Dětského oddělení       

Krajská nemocnice Liberec, a. s.                               

 

MUDr. Petr Rota                                

primář Pediatrického oddělení                                                                        

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.                        

 

MUDr. Josef Gut

primář Dětského a novorozeneckého odd.

Nemocnice Česká Lípa, a. s.

 

Mgr. Petra Plašková

vrchní sestra Dětského oddělení

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Termín konání
28.03.2020
Místo konání
KONGRESOVÉ CENTRUM BABYLON
Sympozium lékařů – Kongresový sál – z ulice Košická přes halu recepce Hotelu Babylon.
Sympozium sester – Konferenční sál č.4 – z ulice Košická přes halu recepce Hotelu Babylon.
Odborné zajištění
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
prim. MUDr. Martin Kuchař – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

SYMPOZIUM SESTER
Mgr. Petra Plašková – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Témata
Aktuality ze všech oborů pediatrie bez specifikace
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
28.3.2020, sobota
08.00 – 16.00 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 13.30 hod. Odborný program
13.30 – 14.15 hod. Polední přestávka
14.15 – 16.30 hod. Odborný program
16.30 hodin Závěr programu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty a potvrzení o účasti budou vydávány po skončení sympozia.