Záznam odborného programu XXIX. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Praha 2021, 20.12.2021 - 30.06.2022, Záznam sjezdu Praha 2021

 

Program není k dispozici.