XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 17.09.2020 - 19.09.2020, Olomouc

 

REGISTRAČNÍ ODDĚLENÍ A UBYTOVÁNÍ                                       

Alena Fraňková                                                                                    

Tel.: +420 475 207 082                                                                 

Email: info@bos-congress.cz

                                                         

INFORMACE, AKTIVNÍ ÚČAST

Bc. Nikol Denková                                Jeanette Lacinová

Tel.: +420 475 215 007                        Tel.:   +420 475 214 226
Email: denkova@bos-congress.cz     Email: lacinova@bos-congress.cz