13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice

 

19.12.2016        Otevření registrace k aktivní účasti

   15.1.2017       Otevření registrace a informace na webových stránkách

   15.3.2017       Uzávěrka registrace pro aktivní účast – (přednáška, poster)

     3.4.2017       Oznámení autorům o přijetí přednášky, posteru

     7.4.2017       Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

     7.4.2017       Termín odeslání definitivní verze abstrakt

   15.4.2017       Program

4.-6.5.2017        13.  trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální
                          a maxillofaciální chirurgie a 3. národní kongres Společnosti

                          maxillofaciální chirurgie