XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 08.09.2022 - 10.09.2022, Brno

 

15.12. 2021                Otevření informace na webových stránkách
15.12. 2021                Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti
13.  5. 2022                Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku
                                   (přednáška, elektronický poster, kurz)
13.  6. 2022                Oznámení autorům o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu
30.  6. 2022                Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
15.  7. 2022                Program a informace autorům o délce přednášky
08.  8. 2022                Termín uploadu elektronického posteru
29.  8. 2022                Termín ukončení registrace on-line
08. – 10.  9. 2022       XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP