XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY, 15.04.2021 - 17.04.2021, Praha

 

20. 5. 2020                  Program je již zveřejněn na stránkách konference

1. 10. 2020                  Otevření pasivní registrace, aktivní registrace nebude spuštěna, do

                                      programu jsou zařazeny registrované příspěvky z roku 2020

10. 2. 2021                  Sleva za včasnou registraci

22. 2. 2021                  Termín úpravy abstraktů přednášek a posterů do sborníku

  5. 3. 2021                  Termín nahrání elektronického posteru

15.-17. 4. 2021           XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE

A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY, ŠTEMBEROVY DNY