XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 17.09.2020 - 19.09.2020, Olomouc

 

             20. 9. 2019  Otevření informace na webových stránkách

           15. 10. 2019  Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti

             31. 5. 2020  Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku (přednáška,

                                 elektronický poster, kurz)

            30. 6. 2020   Oznámení autorům o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu

            30. 6. 2020   Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

            31. 7. 2020   Program a informace autorům o délce přednášky

            31. 8. 2020   Termín uploadu elektronického posteru

              7. 9. 2020   Termín ukončení registrace on-line

   17.–19. 9. 2020   XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP