XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny, 02.04.2020 - 04.04.2020, Praha

 

20.10.2019           Otevření aktivní a pasivní registrace

20.1.2020             Uzávěrka registrace volných sdělení a zaslání abstraktů přednášek

7.2.2020               Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky do programu

10.2.2020             Sleva za včasnou registraci

21.2.2020             Program

21.2.2020             Termín úpravy abstraktů přednášek a posterů do sborníku

5.3.2020               Termín nahrání elektronického posteru

2.- 4.4.2020          XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY, ŠTEMBEROVY DNY