SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, 28.03.2019 - 30.03.2019, Žatec

 

DŮLEŽITÁ DATA

1.2.2019 Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktů (přednáška, kazuistika, poster)

18.2.2019 Informace o přijetí/nepřijetí přednášky, kazuistiky, posteru

25.2.2019 Program

28.2.2019 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

4.3.2019 Termín úpravy/uploadu abstraktů přednášky, kazuistiky do sborníku

28. – 30.3.2019 Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou