Kroměřížský ORL den, 25.09.2015, Kroměříž

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové!


Chtěli bychom Vás jménem ORL oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. a Onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati pozvat na již 11. kroměřížský ORL den. Záštitu nad touto akcí převzal starosta města Kroměříže  Mgr. Jaroslav Němec.
Na tomto sympoziu budou představeny výsledky desetileté činnosti Krajské skupiny pro nádory hlavy a krku a současně i novější trendy v diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku.
Tradiční bude i panelová diskuze na tato témata i společenský večer.
Kroměříž se svými památkami  patří mezi nejatraktivnější
místa České republiky. Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada jsou od r. 1998 na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Věříme, že i díky tomu strávíte v tomto městě příjemně čas a rádi se sem budete vracet.


Primář MUDr. Ivan Pár
ORL oddělení Kroměřížské nemocnice


MUDr. Markéta Pospíšková,
Onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Termín konání
25.09.2015
Místo konání
Dům kultury v Kroměříži, p. o.
Tovačovského 2828
Kroměříž
Pořádá
ORL oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.
Onkologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati a.s.
Onkologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Pod záštitou
Mgr. Jaroslava Němce, starosty města Kroměříže
Odborný garant
MUDr. Ivan Pár, primář Oddělení otorinolaryngologie Kroměřížské nemocnice a.s.
Témata
Onkologie hlavy a krku
Časový harmonogram
13.00 - 18.30 hodin Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
14.00 - 16.00 hodin Odborný program
16.30 - 18.30 hodin Panelová diskuze
18.30 hodin Závěr odborného programu
19.00 hodin Společenský večer
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu
České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů.