26. BESKYDSKÝ ORL DEN, 06.11.2020 - 07.11.2020, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovoluji si Vás pozvat na 26. ročník Beskydských ORL dní. V jarních měsících letošního roku jsme zažili zvláštní situaci – dlouhodobou koronavirovou krizi. Bylo to období, které pro nás bylo zcela nové, bylo to období, které díky přijatým restriktivním opatřením v něčem připomínalo válečný stav, bylo to období, které výrazně změnilo naše zvyklosti, sociální kontakty, prostě vše. Na první pohled by se mohlo zdát, že krize pominula a život jde beze změn dále. Na druhou stranu toto období bylo pro většinu z nás zcela novou zkoušku – museli jsme pracovat z domu (home office), museli jsme se starat o děti, které byly stále doma a (ne)učily se na dálku, museli jsme si zvykat na to, že se svými nejbližšími trávíme delší čas (na což většina z nás, kteří pracujeme ve zdravotnictví, zvyklí zcela nejsme). Bylo to pro nás období nejednoduché, psychicky velmi náročné. 

 

Téma letošního roku Beskydského ORL dne jsme se proto rozhodli věnovat problematice pro ORL lékaře trochu okrajové ale o to důležitější. Chceme se zaměřit na vybrané otázky z psychologie a psychiatrie (dětská psychologie, závislosti, problematičtí pacienti), chceme se dotknout psychosomatických problémů (nejen) v otorinolaryngologii, věnovat se i problematice vyhoření. Jde tedy o oblasti, se kterými se přímo či nepřímo alespoň okrajově setkává většina z nás.

 

Naší snahou je, aby informace byly přínosné pro lékaře pracující v nemocnicích, pro ambulantní specialisty, ale i jejich sestry.

Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci předseminářového workshopu či na společenském večeru. Věřím, že toto setkání bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů.

 

Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

 

za organizační výbor prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava a LF OU

Termín konání
06.11.2020 - 07.11.2020
Místo konání
Horský hotel Sepetná
Ostravice 0956
739 14 Ostravice
Pořádá
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Pod záštitou
MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava
Odborný garant
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta kliniky ORLCHHK FN Ostrava; LF OU
Témata
Psychická podpora (nejen) v ORL

• indikace k psychologickému vyšetření
• problematika závislostí (zdravotníci, nezdravotníci)
• dětská psychiatrie – problémy
• osobnost problémového pacienta
• nespokojený pacient
• syndrom vyhoření
• psychosomatické problémy (nejen) v otorinolaryngologii
• kazuistiky
• kdy žádat psychologickou/psychiatrickou pomoc
• podpora onkologicky nemocných
Časový harmonogram
6. 11. 2020 – pátek
09.00 – 14.15 hodin Registrace
od 12.00 hodin Ubytování
12.00 – 13.40 hodin Předseminářový workshop
13:40 – 13:55 hodin Cesta za druhým uchem – všem teoriím navzdory, Ing. Vít Matějovský – bilaterální uživatel kochleárního implantátu
14.15 – 19.15 hodin Odborný program

7. 11. 2020 – sobota
08.00 – 10.00 hodin Poseminářové workshopy
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.