5. odborné sympozium Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem, 07.09.2017 - 08.09.2017, Roudnice nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé,

 

tři roky uběhly jako voda a my Vás zveme již na 5. odborné sympozium Podřipské nemocnice do Roudnice nad Labem.

Historické město Roudnice nad Labem na úpatí Národní hory Říp se Vám chce představit u příležitosti 142. výročí založení  naší nemocnice. Připravili jsem si pečlivě odborný program s blokem traumatologie a artroskopie ve čtvrtek 7. 9. a s blokem  chirurgie v pátek 8. 9. 2017 v hotelu Vavřinec. Odborný program necháme doznít tradičně ochutnávkou roudnických zámeckých vín rodiny Lobkowiczů na Slavičím ostrově na Labi se živou hudbou při společenském večeru.

 

Těšíme se na Vaši účast, na odborné diskuse při přednáškách i na vzájemná setkávání během sympozia

 

MUDr. Ondřej Krajník

Chirurgické oddělení Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.

Termín konání
07.09.2017 - 08.09.2017
Místo konání
Lékařská sekce – Hotel Vavřinec, Karlovo náměstí 20, Roudnice nad Labem
Sesterská sekce – Městská knihovna Ervina Špindlera, Karlovo nám. 19, Roudnice nad Labem
Pořádá
Chirurgické oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
Pod záštitou
Města Roudnice nad Labem
Pod odbornou garancí
České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP
České chirurgické společnosti ČLS JEP
Prezident sympozia
MUDr. Ondřej Krajník - Chirurgické oddělení Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
Odborné předsednictvo – sekce lékařů
prof. Dr. med. Hans Zwipp - Ärztlicher Direktor Universitäts Centrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. - emeritní přednosta Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. - přednosta Chirurgické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze
prim. MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. - primář Traumacentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a. s.
doc. MUDr. Pavel Douša, CSc. - Zástupce kliniky ve vedení Traumacentra FNKV
prim. MUDr. Drahoňovský - konzultant v PALAS Athéna Praha
MUDr. Petr Vališ, Ph.D. - zástupce přednosty Ortopedické kliniky FN Brno Bohunice
MUDr. Martin Sauer - přednosta Chirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a.s.
Odborné předsednictvo – sekce sester
Bc. Jana Misařová - vrchní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a. s.
Bc. Ludmila Nováková - hlavní sestra PNsP Roudnice n. L.
Mgr. Jana Bezděková - vrchní sestra PNsP Roudnice n. L.
Témata
TÉMATA SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
Hřebování vs. dlahování v traumatologii
Artroskopie
Miniinvazivní postupy v chirurgii

TÉMATA SEKCE SESTER
Traumatologie, artroskopie
Chirurgie varia
Hojení ran
Časový harmonogram
7. 9. 2017
Lékařská sekce
07.30 – 16.30 hodin Registrace
08.30 – 12.30 hodin Odborný program
12.30 – 13.30 hodin Oběd
13.30 – 16.30 hodin Odborný program
od 19.00 hodin Společenský večer

Sesterská sekce
08.00 – 16.30 hodin Registrace
09.00 – 12.30 hodin Odborný program
12.30 – 13.30 hodin Oběd
13.30 – 16.30 hodin Odborný program
od 19.00 hodin Společenský večer

8. 9. 2017
Společné pro obě sekce
08.00 – 15.00 hodin Registrace
09.00 – 12.00 hodin Odborný program
12.00 – 13.00 hodin Oběd
13.00 – 15.00 hodin Odborný program
13.00 – 15.00 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – Sestry obdrží potvrzení o účasti.