26. DEN AMBULANTNÍ OFTALMOLOGIE – registrace a shlédnutí programu k dispozici do 29.11.2021, 29.05.2021, on-line do 29.11.2021

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové,

 

srdečně vás všechny zveme na odbornou akci s názvem: 26. Den ambulantní oftalmologie, který pořádá Sdružení privátních očních lékařů (SPOL) s garancí výboru České oftalmologické společnosti (ČOS). Vzhledem k nestabilní epidemiologické situaci byla zvolena on-line forma. Program je rozdělen do tří samostatných bloků, které jsou monotematicky zaměřené a odrážejí aktuální problémy ambulantní oftalmologie. Pevně věříme, že on-line diskuze ke zvoleným tématům bude pro nás všechny přínosná.

 

MUDr. Ludmila Říhová, předsedkyně SPOL

Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO, předsedkyně ČOS ČLS JEP

Termín konání
29.05.2021
Pořádá
Sdružení privátních očních lékařů ČR /SPOL/
Odborná garance
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Odborný garant
MUDr. Ludmila Říhová – předsedkyně SPOL
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO, předsedkyně ČOS ČLS JEP
Témata
Oftalmologie v době covidové
Diabetologický program
Aktuální problémy ambulantní oftalmologie
Časový harmonogram
SOBOTA 29. 5. 2021
09.00 – 13.00 Dva přednáškové bloky formou kulatých stolů (diskuzní fórum)
13.00 – 14.00 Přestávka na oběd
14.00 – 16.00 Blok ambulantní oftalmologie (diskuzní fórum)
16:15 Konec odborné akce
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.